HR-specialist

ANSLAG

Anslås: 8 mars
Nedtas: 30 mars
Dnr GIH 2017/548

Tillsättning av HR-specialist.

Förvaltningschef Björn Sandahl har beslutat att anställa Nina Vettergren som HR-specialist på heltid (100 %) fr.o.m. den 2 maj 2018.

Hur man överklagar

Den som vill överklaga beslutet om anställning skall göra det skriftligt.

Överklagandet skall inlämnas till Registrator, GIH, Box 5626, 114 86 Stockholm. I skrivelsen skall anges vilket beslut som överklagas, vilken ändring som begärs och skälet till detta.

Överklagandet skall ha inkommit till GIH senast den 29 mars 2018, d v s tre veckor efter det att beslutet anslagits på GIH:s anslagstavla, annars kan överklagandet inte prövas.

GIH sänder efter beredning överklagandet vidare till Överklagandenämnden för prövning.

 

Stockholm den 8 mars 2018

Susanne Löthman

HR-administratör


 

Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, är världens äldsta idrottshögskola. Lärosätet ligger vid Stockholms Stadion och är Sveriges främsta kunskapscentrum för idrott, fysisk aktivitet och hälsa. Här utbildas lärare i idrott och hälsa, tränare, hälsopedagoger, sport managers, idrottsvetare och forskare. GIH bedriver idrottsvetenskaplig forskning, ofta i nära samarbete med andra lärosäten och intressenter i samhället, på både nationell och internationell nivå. GIH har idag 140 medarbetare och cirka 1 000 studenter.

GIH söker en HR-specialist

Vill du arbeta brett med HR-frågor med extra fokus på arbetsmiljö- och likabehandlingsfrågor i en dynamisk miljö? GIH söker en HR-specialist som vill arbeta konsultativt och bidra till verksamhetsutveckling.

Arbetsuppgifter

Rollen som HR-specialist på GIH innebär att arbeta brett med HR-frågor. I denna tjänst ingår dessutom ett särskilt fokus på GIH:s arbetsmiljö- och likabehandlingsarbete. Exempelvis handlar det om att följa upp och vidareutveckla arbetet med organisatorisk och social arbetsmiljö, arbeta med hälso- och rehabiliteringsfrågor samt att både utveckla och vara en viktig resurs i likabehandlingsarbetet. Vidare kommer du att arbeta med att ge stöd till organisationens chefer i arbetsrättsliga frågor samt medverka vid fackliga förhandlingar. Även arbete med kompetensförsörjning ingår som en naturlig del av tjänsten, likväl som övriga inom HR-funktionen förekommande arbetsuppgifter.

Behörighetskrav

Vi söker dig som har utbildning från personalvetarprogrammet eller motsvarande högskoleutbildning. Du har minst tre års erfarenhet av kvalificerat arbete med HR-frågor.

Bedömningsgrunder

  • Du har breda kunskaper inom HR-området.
  • Du har din spetskompetens inom arbetsmiljö och likabehandling där du har bedrivit utvecklingsarbete som lett till goda resultat.
  • Du har goda arbetsrättsliga kunskaper samt har erfarenhet av att skriva formella protokoll.
  • Du formulerar dig väl både i tal och skrift.
  • Du har ett konsultativt förhållningssätt och har stor erfarenhet av att coacha chefer.
  • Du har förmåga att arbeta självständigt, är strukturerad och tar egna initiativ.
  • Du inger förtroende, är lyhörd och har förmågan att skapa goda relationer och bidra till ett gott samarbete.

Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Tjänsten är placerad vid HR- och ekonomiavdelningen.

GIH verkar för mångfald och jämställdhet, vi ser därför gärna sökande med olika bakgrund och erfarenheter.

Varaktighet/Arbetstid

Tillsvidare 100 % med sex månaders inledande provanställning. Tillträde efter överenskommelse.

Lön

Individuell lönesättning tillämpas

Upplysningar

Upplysningar om tjänsten lämnas av HR-chef Marie-Louise Schüssler 072-510 48 68.

Fackliga företrädare är: Anna Ekenberg, (SACO) 08-120 538 02 och Marjan Pontén (OFR/ST) 08-120 538 17.

Ansökan

Sista ansökningsdag är den 10 januari 2018.

Märk ansökan med Dnr GIH 2017/548. Vi tar emot ansökan via e-post
HR-specialist@gih.se