HR-specialist

ANSLAG

Anslås: 2017-01-16

Nedtas: 2017-02-07

Dnr: GIH 2016/586

Angående tjänsten som HR-specialist.

Förvaltningschef Björn Sandahl har den 16 januari 2017 beslutat att avbryta anställningsförfarandet till rubricerad befattning.

En myndighets beslut om att avbryta ett anställningsförfarande får inte överklagas enligt Anställningsförordningen § 21.

Beslut i detta ärende har fattats av Förvaltningschef Björn Sandahl efter föredragning av HR-administratör Susanne Löthman.

 

Stockholm den 16 januari 2017

Susanne Löthman

HR-administratör


 

Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, är världens äldsta idrottshögskola. Lärosätet ligger vid Stockholms Stadion och är Sveriges främsta kunskapscentrum för idrott, fysisk aktivitet och hälsa. Här utbildas lärare i idrott och hälsa, tränare, hälsopedagoger, sport managers, idrottsvetare och forskare. GIH bedriver idrottsvetenskaplig forskning, ofta i nära samarbete med andra lärosäten och intressenter i samhället, på både nationell och internationell nivå. GIH har idag 140 medarbetare och cirka 1 000 studenter.

GIH söker HR-specialist

Vill du arbeta med HR med huvudsakligt fokus på arbetsmiljö- och likabehandlingsfrågor i en dynamisk miljö? GIH söker en HR-specialist som vill arbeta konsultativt och bidra till verksamhetsutveckling.

Arbetsuppgifter

  • Arbetsmiljöarbete med fokus på att utveckla metoder och arbetssätt för att möta kraven i Arbetsmiljöverkets föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö
  • Rehabiliteringsfrågor inklusive kontakter med företagshälsovård
  • Arbete med likabehandlingsfrågor med fokus på att utveckla metoder och arbetssätt för att anpassa likabehandlingsarbetet till ny lagstiftning om diskriminering och likabehandling
  • Lönekartläggning
  • Sekreterarfunktion i exempelvis Arbetsmiljö- och likabehandlingsgruppen
  • Övriga inom HR-funktionen förekommande arbetsuppgifter

Kvalifikationer

Vi söker dig som har utbildning från personalvetarprogrammet eller motsvarande högskoleutbildning. Du har minst tre års erfarenhet av kvalificerat arbete med HR-frågor med fokus på arbetsmiljö- och likabehandlingsarbete där du har bedrivit utvecklingsarbete som lett till goda resultat. Vidare har du förmåga att arbeta självständigt, är strukturerad och tar egna initiativ. Du formulerar dig väl både i tal och skrift och har erfarenhet av att skriva formella protokoll. Du inger förtroende, är lyhörd och har förmågan att skapa goda relationer och ett gott samarbete. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Tjänsten är placerad vid HR- och ekonomiavdelningen.

GIH verkar för mångfald och jämställdhet, vi ser därför gärna sökande med olika bakgrund och erfarenheter.

Varaktighet/Arbetstid

Tidsbegränsad anställning januari 2017 – december 2017, 100 %.

Lön

Individuell lönesättning tillämpas

Upplysningar

Upplysningar om tjänsten lämnas av HR-chef Marie-Louise Schüssler 072-510 48 68.

Fackliga företrädare är: Anna Ekenberg, (SACO) 08-120 538 02 och Marjan Pontén (OFR/ST) 08-120 538 17

Ansökan

Sista ansökningsdag är förlängd till 11 december 2016. Märk ansökan med Dnr GIH2016/586. Vi tar emot ansökan via e-post HR-specialist@gih.se