HR-specialist

ANSLAG

Anslås: 30 mars

Nedtas: 21 april

Dnr GIH 2016/14

Tillsättning av HR-specialist

Förvaltningschef Björn Sandahl har beslutat att anställa Malin Anderson som HR-specialist på heltid (100 %) fr.o.m. den 11 maj 2016.

Hur man överklagar

Den som vill överklaga beslutet om anställning skall göra det skriftligt.

Överklagandet skall inlämnas till Registrator, GIH, Box 5626, 114 86 Stockholm. I skrivelsen skall anges vilket beslut som överklagas, vilken ändring som begärs och skälet till detta.

Överklagandet skall ha inkommit till GIH senast den 20 april 2016, d v s tre veckor efter det att beslutet anslagits på GIH:s anslagstavla, annars kan överklagandet inte prövas.

GIH sänder efter beredning överklagandet vidare till Överklagandenämnden för prövning.

 

Stockholm den 30 mars 2015

Susanne Löthman

Personaladministratör


 

Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, är världens äldsta idrottshögskola och firade 2013 200 år. Lärosätet ligger vid Stockholms Stadion och är Sveriges främsta kunskapscentrum för idrott, fysisk aktivitet och hälsa. Här utbildas lärare i idrott och hälsa, tränare, hälsopedagoger, sport managers och idrottsvetare. År 2011 startade GIH:s egen forskarutbildning i idrottsvetenskap och inom GIH bedrivs avancerad forskning inom idrottsområdet; ofta i nära samarbete med idrottsrörelsen, skolan, samhället samt med svenska och internationella universitet och högskolor. På GIH arbetar 140 anställda och går cirka 1 000 studenter.

GIH söker HR-specialist

Vill du arbeta brett med HR-frågor i en dynamisk miljö där arbetsuppgifterna spänner över alla delar i HR-processen? GIH söker en HR-specialist som vill arbeta konsultativt och bidra till verksamhetsutveckling.

Arbetsuppgifter

  • Rekrytering och anställningsärenden
  • Arbetsmiljö- och likabehandlingsarbete
  • Personaladministration
  • Ge stöd i avtals- och arbetsrättsliga frågor samt säkerställa att gällande regler följs
  • Medverka vid fackliga förhandlingar och arbeta med lönebildningsfrågor
  • Utvecklingsarbete inom HR-området, t ex införande av lönesättande samtal, värdegrundsarbete samt utveckling av organisatorisk och social arbetsmiljö

Kvalifikationer

Vi söker dig som har examen från personalvetarprogrammet eller motsvarande högskoleutbildning. Du har minst tre års erfarenhet av kvalificerat arbete med HR-frågor. Dina kunskaper inom HR-området är breda och du har goda arbetsrättsliga kunskaper. Du formulerar dig väl både i tal och skrift och har erfarenhet av att skriva formella protokoll. Vidare är du van att arbeta självständigt, tar egna initiativ och har erfarenhet av att driva eget utvecklingsarbete. Tjänsten förutsätter att du har förmåga att driva många frågor och utvecklingsområden parallellt. Du inger förtroende, är lyhörd och har förmågan att skapa goda relationer och ett gott samarbete. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Tjänsten är placerad vid HR- och ekonomiavdelningen.

GIH verkar för mångfald och jämställdhet, vi ser därför gärna sökande med olika bakgrund och erfarenheter.

Varaktighet/Arbetstid

Tillsvidare 100 % med sex månaders inledande provanställning. Tillträde efter överenskommelse.

Lön

Individuell lönesättning tillämpas

Upplysningar

Upplysningar om tjänsten lämnas av HR-chef Marie-Louise Schüssler 072-510 48 68.

Fackliga företrädare är: Anna Ekenberg, (SACO) 08-120 538 02 och Marjan Pontén (OFR/ST) 08-120 538 17

Ansökan

Sista ansökningsdag är den 14 februari 2016. Märk ansökan med Dnr GIH2016/14. Vi tar emot ansökan via e-post HR-specialist@gih.se.