Förvaltningschef

ANSLAG

Anslås: 4 juli 2014

Nedtas: 25 juli 2014

Dnr Ö 2014/103

Tillsättning av förvaltningschef vid Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH)

Rektor Karin Henriksson Larsén har beslutat att ge Björn Sandahl tillsvidareanställning (enligt LAS 4 §) som förvaltningschef på heltid fr o m 15 oktober 2014.

Hur man överklagar

Den som vill överklaga beslutet om anställning av förvaltningschef skall göra det skriftligt.

Överklagandet skall inlämnas till Registrator, GIH, Box 5626, 114 86 Stockholm. I skrivelsen skall anges vilket beslut som överklagas, vilken ändring som begärs och skälet till detta.

Överklagandet skall ha inkommit till GIH senast den 25 juli 2014, d v s tre veckor efter det att beslutet anslagits på GIH:s anslagstavla, annars kan överklagandet inte prövas.

GIH sänder efter beredning överklagandet vidare till Överklagandenämnden för prövning.

Stockholm den 4 juli 2014

Åsa Westerlund

Personalhandläggare


-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH) är Sveriges enda fristående fackhögskola och kunskapscentrum för området idrott, fysisk aktivitet och hälsa. GIH utbildar lärare i idrott och hälsa, hälsopedagoger och tränare. GIH har ett stort kontaktnät, mångårig utbildnings- och forskningstradition samt ett utvecklat samarbete med lärosäten i omgivningen och idrottens olika organisationer. GIH har 140 anställda och cirka 1000 studenter. GIH har egen forskarutbildning i idrottsvetenskap, 2013 firade vi 200-års jubileum. 

GIH söker förvaltningschef

Förvaltningschefen är GIH:s högsta administrativa chef, är direkt chef för rektors stab och leder arbetet inom förvaltningen genom avdelningscheferna för biblioteket, utbildnings- och forskningsavdelningen, HR- och ekonomiavdelningen samt service- och it-avdelningen. Förvaltningschefen är också rådgivare till rektor i strategiska och administrativa frågor.

Arbetsuppgifter

Förvaltningschefen rapporterar till rektor och ingår i rektors ledningsråd.

Förvaltningschefen ska

  • vara föredragande i högskolestyrelsen
  • svara för beredningen av beslut som fattas av rektor
  • leda och utveckla arbetet inom högskoleförvaltningen
  • vara beredd att själv ansvara för handläggning av komplicerade ärenden
  • tillsammans med rektor eller ensam företräda GIH i främst administrativa frågor 

Kvalifikationer

Vi söker dig som har en förmåga att verka för en positiv utveckling av hela GIH och som kan driva utvecklingen av verksamhetsstödet framåt. För detta tror vi att det krävs minst fem års erfarenhet av kvalificerat administrativt arbete inom högskola. Erfarenhet av arbete inom departement är meriterande. Du har akademiska examen efter minst tre års högskolestudier. Du har god erfarenhet av att leda större förändrings- och utvecklingsarbete med gott resultat. Vidare ska du ha erfarenhet av att leda genom underställda chefer. Dina kunskaper om ekonomisk ledning och styrning är goda. Juridiska kunskaper inom högskolerätt och avtalshantering är meriterande.

Du är en strategisk, analytisk och utvecklingsinriktad ledare som är lyhörd för organisationens behov. Dina kommunikativa egenskaper är mycket goda och du har förmåga att skapa ett gott klimat för samarbete. Anställningen förutsätter förmåga att delegera samt även att själv fungera i genomförarrollen där du också är slutförare. Du behärskar svenska och engelska med god kvalitet i tal och skrift. Stor vikt läggs vid de personliga egenskaperna. 

GIH verkar för mångfald och jämställdhet, vi ser därför gärna sökande med olika bakgrund och erfarenheter.

Varaktighet/arbetstid

Tillsvidare med en sex månaders initial provanställning. Tillträde enligt överenskommelse.

Lön

Individuell lönesättning tillämpas

Upplysningar

Upplysningar om tjänsten lämnas av rektor Karin Henriksson Larsén 072-200 07 39.

Fackliga företrädare är: Lars Pihl, (SACO) 070- 372 13 18 och Marjan Pontén (OFR/S) 08-120 538 17.

Ansökan

Sista ansökningsdag är den 11 maj 2014. Ange referens Ö 2014/103.

Vi tar emot ansökan via e-post: registrator@gih.se