Forskningshandläggare

Avbrytande av anställningsförfarande

Förvaltningschef beslutar att avbryta utlysningen av tjänsten Forskningshandläggare dnr GIH 2017/321.

Förvaltningschef Björn Sandahl fattar beslutet efter
föredragning av personaladministratör Susanne Löthman.


Gymnastik- och idrottshögskolan söker

Forskningshandläggare (100 %)

med placering vid Utbildnings- och forskningsavdelningen.

Gymnastik- och idrottshögskolan är ett lärosäte i det lilla formatet, med en förvaltningsorganisation som består av ett trettiotal medarbetare. Förvaltningen bistår hela organisationen med administrativt stöd, och medarbetarna har ofta ansvar för flera verksamhetsdelar. Utbildnings- och forskningsavdelningen som är en del av förvaltningen består av åtta personer. Vi arbetar bland annat med antagning, examen, studie- och karriärvägledning, studentutbyte, forskningsstöd och stöd till studenter, nämnder och institutionen.

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna kommer att bestå av:

– Handläggning av ärenden som rör utbildning på forskarnivå samt forskning,

– Beredning, föredragning och verkställande av ärenden inom ansvarsområdet till forsknings-  och forskarutbildningsnämnden,

– Utveckla rutiner och struktur kring forskarutbildningen vid GIH,

– Stödja forskare i arbetet med att öka externa medel,

– Handläggning av löpande uppgifter vid Utbildnings- och forskningsavdelningen.

Behörighetskrav

Akademisk examen, gärna doktorsexamen, och/eller stor erfarenhet av forskarutbildningsadministration vid högskola och universitet.

Goda kunskaper i svenska och engelska vad gäller tal och skrift.

Bedömningsgrunder

– Mycket stor vikt läggs vid erfarenhet av liknande arbetsuppgifter på annan högskola eller universitet,

– Mycket stor vikt kommer läggas vid erfarenhet av självständigt utredningsarbete,

– Mycket stor vikt läggs vid god samarbetsförmåga och kommunikationsförmåga,

– Mycket stor vikt läggs vid personlig lämplighet, där vi ser att du som person är strukturerad,   initiativrik och har en god pedagogisk förmåga,

– Stor vikt läggs vid erfarenhet av internationell forskning och arbete med internationella doktorander,

– Stor vikt läggs vid erfarenhet av att ha arbetat i studieadministrativa system.

Varaktighet/Arbetstid

Tills vidare. Tillträde snarast. Högskolan tillämpar provanställning.

Lön

Individuell lönesättning tillämpas.

Ytterligare upplysningar

Upplysningar om anställningen lämnas av:

tf avdelningschef Bengt Larsson, 08-120 53 825 samt

ordförande för forsknings- och forskarutbildningsnämnden Toni Arndt. 08-120 53 739.

Fackliga företrädare är:

- Anna Ekenberg (SACO), tel. 08-120 53 802
- Marjan Pontén (OFR/ST), tel. 08-120 53 817

Ansökningsförfarande

Handlingar skickas elektroniskt och ska vara i word- eller pdf-format. Ansökan ska förutom ett personligt brev innefatta en sammanställning av utbildningar, anställningar och administrativa meriter (CV).

Åberopade meriter ska kunna intygas vid anmodan.

GIH verkar för mångfald och jämställdhet inom samtliga anställnings-kategorier. Vi ser därför gärna sökande med olika bakgrund och erfaren-heter.

Ansökan märkt med Dnr GIH 2017/321 ska ställas till registrator@gih.se och vara inkommen till GIH senast den 19 september 2017.

Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, är världens äldsta idrottshögskola. Lärosätet ligger vid Stockholms Stadion och är Sveriges främsta kunskapscentrum för idrott, fysisk aktivitet och hälsa. Här utbildas lärare i idrott och hälsa, tränare, hälsopedagoger, sport managers, idrottsvetare och forskare. GIH bedriver idrottsvetenskaplig forskning, ofta i nära samarbete med andra lärosäten och intressenter i samhället, på både nationell och internationell nivå. GIH har idag 140 medarbetare och cirka 1 000 studenter.