Forskningsassistent

Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, är världens äldsta idrottshögskola och firade 2013 200 år. Lärosätet ligger vid Stockholms Stadion och är Sveriges främsta kunskapscentrum för idrott, fysisk aktivitet och hälsa. Här utbildas lärare i idrott och hälsa, tränare, hälsopedagoger, sport managers och idrottsvetare. År 2011 startade GIH:s egen forskarutbildning i idrottsvetenskap och inom GIH bedrivs avancerad forskning inom idrottsområdet; ofta i nära samarbete med idrottsrörelsen, skolan, samhället samt med svenska och internationella universitet och högskolor. På GIH arbetar 140 anställda och går cirka 1 000 studenter.

GIH söker forskningsassistent

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna kommer att genomföras inom en uppföljning och utvärdering av elevströmmarna inom Svenska Balettskolan. Denna genomförs av GIH på uppdrag av Skolverket. Projektledare är Sanna Nordin-Bates, med samarbetspartner och expertrådgivare Britta Thedin Jakobsson. Forskningsassistentens arbetsuppgifter kommer att innefatta följande:

 • Projektorganisation, inklusive inhämtande av kontaktuppgifter för deltagare, utskick av information, inhämtande av informerat samtycke och liknande
 • Genomlysning av vetenskaplig litteratur inom området avhopp från dans och idrott, samt relaterade områden
 • Datainsamlingar via intervjuer både via telefon och personligen, inklusive besök på Kungliga Svenska Balettskolan i Stockholm samt resor till Svenska Balettskolan i Göteborg och Piteå för djupintervjuer (en resa till vardera Göteborg och Piteå)
 • Bearbetning av intervjudata inklusive transkribering och analys
 • Skrivande av slutrapport till Skolverket
 • I mån av tid, eventuell utökning av studien till att innefatta en enkätundersökning

Bakgrund

I uppdraget från Skolverket ingår att göra en deluppföljning och utvärdering av elevgenomströmningen på utbildningen som ges vid Svenska Balettskolan i Stockholm, Göteborg och Piteå. I detta ligger huvudfokus på att finna orsakerna till varför vissa elever inte fullföljt sin utbildning, övergångsfrekvensen från årskurs 9 till gymnasiet, samt vilka alternativa utbildningar elever väljer. Därtill ska undersökas om elever ett år efter fullföljd yrkesdansarutbildning arbetar eller studerar inom målområdet för utbildningen. Sammantaget skall detta ge underlag för Skolverkets slutsatser om vilka effekter reformen av Svenska Balettskolan (2011) har haft, samt kunna användas i framtida utvecklingsarbete.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har:

 • Kandidatexamen med inriktning idrottsvetenskap eller psykologi. Magister/masterexamen är meriterande.
 • Kunskap och erfarenhet gällande intervjumetodik och kvalitativ dataanalys (innehållsanalys).
 • Särskilt god kommunikativ förmåga, vilket behövs för att kunna göra högkvalitativa intervjuer även via telefon.
 • God förmåga att organisera, planera, och samarbeta, liksom att kunna arbeta självständigt.
 • Goda kunskaper i idrottspsykologi, inklusive motivationsteori (self-determination theory). Insikt i litteraturen kring avhopp från dans och idrott, eller liknande, är meriterande.
 • Intresse för barn, ungdomar och elitsatsning. Kunskap om dans eller andra estetiska aktiviteter är meriterande.

GIH verkar för mångfald och jämställdhet. Vi ser därför gärna sökande med olika bakgrund och erfarenheter.

Varaktighet/Arbetstid

Anställningen är en visstidsanställning på 80 % med tillträde snarast möjligt, enligt överenskommelse. Anställningen löper till och med 29 januari 2016.

Lön

Individuell lönesättning tillämpas.

Upplysningar

Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta:

Sanna Nordin-Bates, projektansvarig, sanna.nordin-bates@gih.se

Pia Lundquist Wanneberg, prefekt, 08-120 53 709

Fackliga företrädare är: Anna Ekenberg, (SACO) 08-120 53 802 och Marjan Pontén (OFR/ST) 08-120 53 817

Ansökan

Sista ansökningsdag är 8 september 2015. Sänd ett brev där du beskriver ditt intresse samt kvalifikationer för tjänsten i linje med informationen som givits ovan. Bifoga därtill CV. Märk ansökan med Dnr Ö 2015/378. Vi tar emot ansökan via e-post: registrator@gih.se