Forskningsassistent

ANSLAG

Anslås: 5 mars 2015

Nedtas: 26 mars 2015

Dnr Ö 2015/17

Tillsättning av forskningsassistent vid Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH)

Prefekt Pia Lundquist Wanneberg har beslutat att anställa Sofia Kuylser som forskningsassistent fr.o.m. den 4 mars 2015, tillsvidare dock längst t o m den 22 juli 2015 enligt LAS § 5 punkt 1.

Hur man överklagar

Den som vill överklaga beslutet om anställning skall göra det skriftligt.

Överklagandet skall inlämnas till Registrator, GIH, Box 5626, 114 86 Stockholm. I skrivelsen skall anges vilket beslut som överklagas, vilken ändring som begärs och skälet till detta.

Överklagandet skall ha inkommit till GIH senast den 26 mars 2015, d v s tre veckor efter det att beslutet anslagits på GIH:s anslagstavla, annars kan överklagandet inte prövas.

GIH sänder efter beredning överklagandet vidare till Överklagandenämnden för prövning.

Stockholm den 5 mars 2015

Åsa Westerlund

Personalhandläggare


Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, är världens äldsta idrottshögskola som firade 200 år förra året i nyrenoverade och utbyggda lokaler. Lärosätet ligger vid Stockholms Stadion och är Sveriges främsta kunskapscentrum för idrott, fysisk aktivitet och hälsa. Här utbildas lärare i idrott och hälsa, tränare, hälsopedagoger, sport managers och idrottsvetare. År 2011 startade GIH:s egen forskarutbildning i idrottsvetenskap och inom GIH bedrivs avancerad forskning inom idrottsområdet; ofta i nära samarbete med idrottsrörelsen, skolan, samhället samt med svenska och internationella universitet och högskolor. På GIH arbetar 140 anställda och går cirka 1 000 studenter.

Gymnastik- och idrottshögskolan söker Forskningsassistent

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna kommer att genomföras inom ett nytt forskningsprojekt om perfektionism och kreativitet i dans. Projektet finansieras genom forskningsmedel från Centrum för Idrottsforskning som tilldelats Sanna Nordin-Bates, som leder projektet och med vilken forskningsassistenten kommer att vara i nära samarbete. Projektet sker tillsammans med och på Kungliga Svenska Balettskolan och innefattar två studier. Arbetsuppgifterna kommer att innefatta följande:

  • Projektorganisation såsom att boka tider för datainsamlingar
  • Datainsamlingar via enkäter samt intervjuer med elever och personal
  • Databearbetning inklusive inmatning av enkätdata, transkribering av intervjuer, samt viss kvantitativ och kvalitativ dataanalys
  • Visst skrivande av vetenskapliga texter (artiklar) i mån av intresse, erfarenhet och tid

Kvalifikationer

Vi söker dig som har:

  • Goda kunskaper i idrottspsykologi (minst 15 hp, inklusive djupgående kunskaper om motivationsteorier). Teoretiska kunskaper kring perfektionism och/eller kreativitet är meriterande.
  • Kunskap och erfarenhet gällande kvalitativa (intervju) metoder för insamling samt bearbetning av data. Motsvarande kunskaper om kvantitativa (enkät) metoder är meriterande.
  • God förmåga att organisera, planera, och samarbeta, liksom att kunna arbeta självständigt.
  • Intresse för barn, ungdomar och elitsatsning. Kunskap och erfarenhet inom dans eller andra estetiska aktiviteter är meriterande.

GIH verkar för mångfald och jämställdhet. Vi ser därför gärna sökande med olika bakgrund och erfarenheter.

Varaktighet/Arbetstid

En visstidsanställning på 50 % fr.o.m. 1 mars 2015 t.o.m. 17 juli 2015. Arbetstiden kan dock, vid önskemål och i samråd med projektledaren, variera vecka till vecka.

Lön

Individuell lönesättning tillämpas.

Upplysningar

Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta:

  • Sanna Nordin-Bates, projektansvarig, sanna.nordin-bates@gih.se
  • Pia Lundquist Wanneberg, prefekt, 08-120 53 709

Fackliga företrädare är: Lars Pihl, (SACO) 08-120 53 751 och Marjan Pontén (OFR/ST) 08-120 53 817

Ansökan

Sista ansökningsdag är 8 februari 2015. Märk ansökan med Dnr Ö 2015/17. Vi tar emot ansökan via e-post: registrator@gih.se