Projekt­assistent till ett forsknings­projekt om införande och utvärdering av aktivitets­baserade kontor (50%)

ANSLAG

Anslås 2018-07-02
Nedtas 2018-07-24
Dnr GIH 2018/198

Angående anställning som projektassistent

Prefekt har den 2 juli 2018 beslutat att anställa Rebecca Bengtsson som projektassistent under perioden 1 augusti 2018 – 31 december 2018.

Hur man överklagar

Den som vill överklaga beslutet om anställning av projektassistent vid Gymnastik och idrottshögskolan skall göra det skriftligt.

Överklagandet skall inlämnas till Registrator, GIH, Box 5626, 114 86 Stockholm. I skrivelsen skall anges vilket beslut som överklagas, vilken ändring som begärs och skälet till detta.

Överklagandet skall ha inkommit till GIH senast den 26 juli 2018, d v s tre veckor efter det att beslutet anslagits på GIH:s anslagstavla, annars kan överklagandet inte prövas.

GIH sänder efter beredning överklagandet vidare till Överklagandenämnden för prövning.

Stockholm den 2 juli 2018

Susanne Löthman

Personalavdelningen

Delges de sökande via GIH:s hemsida.


 

Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, är världens äldsta idrottshögskola och firade 200 år under 2013 i nyrenoverade lokaler. Lärosätet ligger vid Stockholms Stadion och är Sveriges främsta kunskapscentrum för idrott, fysisk aktivitet och hälsa. Här utbildas lärare i idrott och hälsa, tränare, hälsopedagoger, sport managers och idrottsvetare. GIH har en egen forskarutbildning i idrottsvetenskap och bedriver avancerad forskning inom idrottsområdet; ofta i nära samarbete med idrottsrörelsen, skolan, hälsosektorn, samhället samt med svenska och internationella universitet och högskolor. GIH har idag 140 medarbetare och cirka 1 000 studenter.

Gymnastik- och idrottshögskolan söker:

En forskningsintresserad projekt­assistent till ett forsknings­projekt om införande och utvärdering av aktivitets­baserade kontor (50%)

Ämnesbeskrivning

GIH har erhållit ett stort anslag för att studera hur aktivitetsbaserade kontor kan införas samt vilka effekter det har på fysisk aktivitet, psykisk hälsa samt prestation. Detta treåriga projekt syftar till att öka förståelsen kring effekter av den nya kontorsformen.

Arbetsuppgifter

I arbetsuppgifterna ingår att medverka i och, under handledning, ansvara för den operativa delen av den kvantitativa datainsamlingen som består av en onlineenkät. Du kommer att arbeta med dataadministration såsom att rensa data och skapa en kodbok. I arbetsuppgifterna ingår att ha nära samarbete och kontinuerligt underhålla kontakterna med de deltagande företagen. Därtill ingår textbearbetning i arbetet, såsom att självständigt formulera, korrekturläsa och layouta text och powerpointpresentationer.

Grundläggande litteratursökningar kan förekomma.

Behörighetskrav

Behörig att anställas är den som har:

  • avlagt kandidatexamen inom beteendevetenskap, hälsopedagogik, psykologi, public health eller motsvarande område.

Bedömningsgrunder

För denna anställning har följande bedömningsgrunder fastställts:

  • Mycket stor vikt läggs vid goda kunskaper inom metoder för datainsamling och dokumenterad erfarenhet av administration och bearbetning av enkätdatainsamlingar.
  • Mycket stor vikt läggs vid god samarbetsförmåga och personlig lämplighet för anställningen; såsom att vara serviceinriktad, ha god analytisk förmåga och vara kvalitetsmedveten.
  • Mycket stor vikt läggs vid goda kunskaper i svenska i tal och skrift samt goda kunskaper i engelska.
  • Stor vikt läggs vid erfarenhet av att göra statistiska beräkningar och genomföra enklare analyser i SPSS.
  • Vikt läggs vid administrativ skicklighet som är av betydelse för de arbetsuppgifter som ingår i anställningen.
  • Vikt läggs vid intresse för forskning och forskningsprocessen.

Varaktighet/Arbetstid

Tidsbegränsad anställning i 12 månader på motsvarande 50 % av heltid. Tillträde enligt överenskommelse, dock senast 1 augusti 2018.

Lön

Individuell lönesättning tillämpas.

Ytterligare upplysningar

Upplysningar om anställningen lämnas av prefekt Suzanne Lundvall,

tel. 070-772 89 01

Fackliga företrädare är:

Anna Ekenberg (SACO), tel. 08-120 53 802

Marjan Pontén (OFR/ST), tel. 08-120 53 817

Projektledare:

Anne Richter, tel. 0732 603063

Ansökningsförfarande

Handlingar skickas elektroniskt och ska vara i word- eller pdf-format. Ansökan ska innefatta följande handlingar:

  • en sammanställning av utbildningar, anställningar, vetenskapliga och administrativa meriter samt ledningsuppdrag (CV),
  • en kortfattad skriftlig redogörelse av dig själv samt av vetenskaplig och annan verksamhet.

Åberopade meriter ska kunna intygas vid anmodan.

GIH verkar för mångfald och jämställdhet inom samtliga anställnings-kategorier. Vi ser därför gärna sökande med olika bakgrund och erfaren­heter.

Ansökan märkt med Dnr GIH 2018/198 ska ställas till registrator@gih.se och vara inkommen till GIH senast den 5 juni 2018.