Ekonomiansvarig/controller

ANSLAG

Anslås 2012-10-09

Nedtas 2012-10-30

Dnr 413-12

TILLSÄTTNING EKONOMIANSVARIG/CONTROLLER VID GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLAN (GIH)

Förvaltningschef Susanna Stymne Airey har den 9 oktober 2012 beslutat att anställa Anna-Karin Rigbert som ekonomiansvarig/controller fr.o.m. den 10 december 2012, initialt med en 6-månaders provanställning enligt § 6 LAS.

Hur man överklagar

Den som vill överklaga beslutet om anställning av ekonomiansvarig/controller vid GIH skall göra det skriftligt.

Överklagandet skall inlämnas till Registrator, GIH, Box 5626, 114 86 Stockholm. I skrivelsen skall anges vilket beslut som överklagas, vilken ändring som begärs och skälet till detta.

Överklagandet skall ha inkommit till GIH senast den 30/10 2012, d v s tre veckor efter det att beslutet anslagits på GIH:s anslagstavla, annars kan överklagandet inte prövas.

GIH sänder efter beredning överklagandet vidare till Överklagandenämnden för prövning.

Stockholm den 9 oktober 2012

Marie-Louise Schüssler

Personalavdelningen

Delges de sökande via GIH:s hemsida enligt tidigare information.

------------------------------------------------------------------------------------------

Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH) är Sveriges enda fristående fackhögskola och kunskapscentrum för området idrott, fysisk aktivitet och hälsa. GIH utbildar lärare i idrott och hälsa, hälsopedagoger och tränare. GIH har ett stort kontaktnät, mångårig utbildnings- och forskningstradition samt ett utvecklat samarbete med lärosäten i omgivningen och idrottens olika organisationer. GIH har ca 140 anställda och cirka 1000 studenter. 2011 startade GIH:s egen forskarutbildning i idrottsvetenskap, 2012 står nybyggnationen klar och 2013 firar vi 200-års jubileum.

GIH söker uvecklingsinriktad ekonomiansvarig/controller

Vill du vara med och bidra i en organisation präglad av idrott och hälsa? GIH är en kunskapsintensiv organisation som har expanderat kraftigt under de senaste åren. GIH befinner sig i en utvecklingsfas där ekonomisk planering och styrning är viktiga strategiska frågor. Vi söker nu en ekonomiansvarig/controller som vill vara med och driva detta arbete framåt.

Arbetsuppgifter

Ditt arbetsområde spänner över såväl operativa som strategiska frågor. GIH är ett mindre lärosäte vilket ställer krav på flexibilitet mellan strategiskt och operativt fokus. Du har verksamhetsansvar för ekonomifrågor, vilket bland annat innebär ansvar för budget och prognosarbete, bokslutsarbete och årsredovisning. En viktig del handlar om att ge stöd till ledningen i form av analyser och beslutsunderlag. Vidare förväntas du driva arbetet gällande utveckling av rutiner och processer inom ekonomifunktionen. Du rapporterar till chefen för personal- och ekonomiavdelningen och arbetsleder en redovisningssamordnare samt en ekonomiassistent i det dagliga arbetet.

Din bakgrund

Vi söker dig som har arbetat minst fem år med kvalificerat brett ekonomiarbete inom statlig verksamhet, gärna inom högskolesektorn. Du har erfarenhet av arbetsledning/projektledning och trivs med att driva frågor självständigt. Du har relevant högskoleutbildning inom ekonomi. Som person är du analytisk och noggrann samtidigt som du har förmåga till helhetssyn och strategiskt tänkande. Du är utvecklingsinriktad och kan kommunicera kring ekonomifrågor på ett pedagogiskt sätt. Du värdesätter ett gott samarbete och har ett coachande förhållningssätt.

GIH verkar för mångfald och jämställdhet inom samtliga anställningskategorier. Vi ser därför gärna sökande med olika bakgrund och erfarenheter.

Varaktighet/Arbetstid

Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid med tillträdesdag enligt överenskommelse. GIH tillämpar 6 månaders provanställning.

Lön

Individuell lönesättning tillämpas.

Upplysningar

Upplysningar om anställningen lämnas av förvaltningschef Susanna Stymne Airey, 070-552 94 48 eller personalchef Marie-Louise Schüssler, 072-510 48 68.

Fackliga företrädare är Lars Pihl, SACO-S, tel 08-120 537 51, Marjan Pontén, OFR/S, tel 08-120 538 17.

Ansökan

Ansökan märkt med Ref nr 14-413/12 ska ställas till registrator@gih.se eller Registrator, Box 5626, 114 86 Stockholm och vara inkommen till GIH senast den 19 augusti 2012