Utvecklingsinriktad ekonomiansvarig

ANSLAG

Anslås: 1 december

Nedtas: 23 april

Dnr GIH 2016/449

Tillsättning av Ekonomiansvarig

Förvaltningschef Björn Sandahl har beslutat att anställa Anders Nordström som Ekonomiansvarig på heltid (100 %) fr.o.m. den 1 februari 2016.

Hur man överklagar

Den som vill överklaga beslutet om anställning skall göra det skriftligt.

Överklagandet skall inlämnas till Registrator, GIH, Box 5626, 114 86 Stockholm. I skrivelsen skall anges vilket beslut som överklagas, vilken ändring som begärs och skälet till detta.

Överklagandet skall ha inkommit till GIH senast den 22 december 2016, d v s tre veckor efter det att beslutet anslagits på GIH:s anslagstavla, annars kan överklagandet inte prövas.

GIH sänder efter beredning överklagandet vidare till Överklagandenämnden för prövning.

 

Stockholm den 1 december 2016

Susanne Löthman

HR-administratörGymnastik- och idrottshögskolan, GIH, är världens äldsta idrottshögskola. Lärosätet ligger vid Stockholms Stadion och är Sveriges främsta kunskapscentrum för idrott, fysisk aktivitet och hälsa. Här utbildas lärare i idrott och hälsa, tränare, hälsopedagoger, sport managers, idrottsvetare och forskare. GIH bedriver idrottsvetenskaplig forskning, ofta i nära samarbete med andra lärosäten och intressenter i samhället, på både nationell och internationell nivå. GIH har idag 140 medarbetare och cirka 1 000 studenter.

Gymnastik- och idrottshögskolan söker

Utvecklingsinriktad ekonomiansvarig

Vill du vara med och bidra i en organisation präglad av idrott och hälsa? GIH är en kunskapsintensiv organisation som befinner sig i en utvecklingsfas där ekonomisk planering och styrning är viktiga strategiska frågor. Vi söker nu en ekonomiansvarig som vill vara med och driva detta arbete framåt.

Arbetsuppgifter

Ditt arbetsområde spänner över såväl operativa som strategiska frågor. GIH är ett mindre lärosäte vilket ställer krav på flexibilitet mellan strategiskt och operativt fokus.

Du har verksamhetsansvar för ekonomifrågor, vilket bland annat innebär ansvar för budget och prognosarbete, bokslutsarbete och årsredovisning. En viktig del handlar om att ge stöd till ledningen i form av analyser och beslutsunderlag.

Vidare förväntas du driva arbetet gällande utveckling av rutiner och processer inom ekonomifunktionen.

Du rapporterar till chefen för HR- och ekonomiavdelningen och arbetsleder en redovisningsekonom samt en ekonomiadministratör i det dagliga arbetet.

Din bakgrund

Vi söker dig som har arbetat minst fem år med kvalificerat brett ekonomiarbete inom statlig verksamhet, gärna inom högskolesektorn.

Du har erfarenhet av arbetsledning/projektledning och trivs med att driva frågor självständigt. Du har relevant högskoleutbildning inom ekonomi. Som person är du analytisk och noggrann samtidigt som du har förmåga till helhetssyn och strategiskt tänkande.

Du är utvecklingsinriktad och kan kommunicera kring ekonomifrågor på ett pedagogiskt sätt. Du värdesätter ett gott samarbete och har ett coachande förhållningssätt.

GIH verkar för mångfald och jämställdhet inom samtliga anställningskategorier. Vi ser därför gärna sökande med olika bakgrund och erfarenheter.

Varaktighet/Arbetstid

Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid med tillträdesdag enligt överenskommelse. GIH tillämpar 6 månaders provanställning.

Lön

Individuell lönesättning tillämpas.

Upplysningar

Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta förvaltningschef Björn Sandahl 08-120 537 04 eller HR-chef Marie-Louise Schüssler 08-120 537 29

Fackliga företrädare är Anna Ekenberg (SACO-S) 08-120 53 802 och Marjan Pontén (OFR/ST) 08-120 53 817.

Ansökan

Sista ansökningsdag är den 5 oktober 2016. Ange referens GIH 2016/449. Vi tar emot ansökan via e-post: ekonomiansvarig@gih.se