Doktorand

Anslag

Anslås 2019-07-09
Nedtas 2019-07-31
Dnr GIH 2019/162

ANGÅENDE ANSTÄLLNING SOM DOKTORAND

Rektor Per Nilsson har den 9 juli 2019 beslutat att anställa Henrik Petré som doktorand fr.o.m. 1 september 2019.

Beslut om anställning som doktorand kan enligt Högskoleförordningen, 12 kap 2 § p.1 inte överklagas.