Doktorand

 

Anslås 2019-07-09

Nedtas 2019-07-31
Dnr GIH 2019/171

ANGÅENDE ANSTÄLLNING SOM DOKTORAND

Rektor Per Nilsson har den 9 juli 2019 beslutat att anställa Dan Andersson som doktorand fr.o.m. 1 november 2019.

Beslut om anställning som doktorand kan enligt Högskoleförordningen, 12 kap 2 § p.1 inte överklagas.

Stockholm den 9 juli 2019

Kimmy Tran Ho

Personalavdelningen

Delges de sökande via GIH:s hemsida.