Doktorand

 

ANSLAG

Anslås 2019-06-25
Nedtas 2019-07-17
Dnr GIH 2019/90

Angående anställning som Doktorand

Rektor Per Nilsson har den 25 juni 2019 beslutat att anställa Karin Kjellenberg som doktorand.

Beslut om anställning som doktorand kan enligt Högskoleförordningen, 12 kap 2 § p.1 inte överklagas.

Stockholm den 25 juni 2019

Kimmy Tran Ho

Personalavdelningen

Delges de sökande via GIH:s hemsida.