Chef till intendentur och service

ANSLAG

Anslås 2013-07-30

Nedtas 2013-08-20

Dnr Ö 2013/130

Tillsättning av anställning som chef för Intendentur och service vid GIH

Förvaltningschef Susanna Stymne Airey har beslutat att anställa Fredrik Nilsson som chef för Intendentur och service fr.o.m. den 1 oktober 2013, tillsvidare enligt LAS § 4.

Hur man överklagar

Den som vill överklaga beslutet om anställning av chef för Intendentur och service skall göra det skriftligt.

Överklagandet skall inlämnas till Registrator, GIH, Box 5626, 114 86 Stockholm. I skrivelsen skall anges vilket beslut som överklagas, vilken ändring som begärs och skälet till detta.

Överklagandet skall ha inkommit till GIH senast den 20 augusti 2013, d v s tre veckor efter det att beslutet anslagits på GIH:s anslagstavla, annars kan överklagandet inte prövas.

GIH sänder efter beredning överklagandet vidare till Överklagandenämnden för prövning.


Stockholm den 30 juli 2013

Marie-Louise Schüssler

Personalavdelningen


Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH) är Sveriges enda fristående fackhögskola och kunskapscentrum för området idrott, fysisk aktivitet och hälsa. GIH utbildar lärare i idrott och hälsa, hälsopedagoger och tränare. GIH har ett stort kontaktnät, mångårig utbildnings- och forskningstradition samt ett utvecklat samarbete med lärosäten i omgivningen och idrottens olika organisationer. GIH har ca 140 anställda och cirka 1000 studenter. 2011 startade GIH:s egen forskarutbildning i idrottsvetenskap. Vi har nyligen flyttat in i nya samt renoverade lokaler och 2013 firar vi 200-års jubileum.  

GIH söker CHEF till Intendentur och service

Är du intresserad av att leda och utveckla arbetet inom en serviceinriktad och dynamisk verksamhet? GIH söker en mångsidig chef till Intendentur och service med huvudsaklig kompetens inom fastighetsfrågor. Avdelningen ansvarar för fastighetsfrågor, vaktmästeri, reception, telefoni och växel, upphandling och inköp, miljö samt risk och säkerhet. Avdelningen säkerställer att en god service ges till studenter, anställda och externa hyresgäster.

Arbetsuppgifter

Du har det övergripande ansvaret, såväl operativt som strategiskt, för att driva utvecklingen av Intendentur och service samt för de frågor som faller inom avdelningens ansvarsområde

Du ansvarar för dialogen med hyresvärden gällande exempelvis underhåll och strategiska frågor som rör fastigheten

Du har personal-, budget- och verksamhetsansvar för avdelningen

GIH är ett mindre lärosäte där du förväntas varva strategiska frågor med operativt arbete inom verksamhetsområdet, särskilt gällande fastighetsfrågor, upphandling, avtalshantering och inköpsfrågor, miljöfrågor samt samordning av risk och säkerhetsfrågor

Tjänsten rapporterar till förvaltningschefen och ingår i förvaltningens ledningsgrupp.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har minst fem års arbetslivserfarenhet från det beskrivna ansvarsområdet samt ledarerfarenhet. Det är ett krav att du har dokumenterad erfarenhet av upphandling och avtalshantering. Du har akademisk utbildning som omfattar fastighetsförvaltning eller motsvarande. Alternativt har du en lång och gedigen dokumenterad praktisk erfarenhet från verksamhetsområdet.

Du är en organiserad och strukturerad ledare som har helhetssyn på verksamheten. Som chef tillämpar du ett coachande förhållningssätt och delegerar ansvar och uppgifter till dina medarbetare. Du är trygg i din roll, har förmåga att skapa goda relationer och ett gott samarbete. Du har viljan och förmågan att skapa en professionell serviceorganisation. Din kommunikativa förmåga är god och du är en van förhandlare med ekonomiskt sinne. Vidare är du tekniskt intresserad och kunnig. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

GIH verkar för mångfald och jämställdhet, vi ser därför gärna sökande med olika bakgrund och erfarenheter. 

Varaktighet/Arbetstid

Tillsvidare med en 6-månaders initial provanställning. Heltid. Tillträde enligt överenskommelse.

Lön

Individuell lönesättning tillämpas

Upplysningar

Upplysningar om tjänsten lämnas av förvaltningschef Susanna Stymne Airey 070-552 94 98.

Fackliga företrädare är: Lars Pihl, (SACO) 08-120 53 751 och Marjan Pontén (OFR/S) 08-120 53 817

Ansökan

Sista ansökningsdag är den 2 juni 2013. Märk ansökan med Dnr Ö 2013/130. Vi tar emot ansökan via e-post: chefintendentur@gih.se