Chef för utbildnings- och forskningsavdelningen

ANSLAG

Anslås: 18 juni 2014

Nedtas: 9 juli 2014

Dnr Ö 2014/105

Tillsättning av chef för Utbildnings- och forskningsavdelningen vid Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH)

Förvaltningschef John Fürstenbach har beslutat att ge Katarina Offnegårdh provanställning (enligt LAS 6 §) som chef för Utbildnings- och forskningsavdelningen på heltid fr o m 18 augusti 2014.

Hur man överklagar

Den som vill överklaga beslutet om anställning av studieadministratör skall göra det skriftligt.

Överklagandet skall inlämnas till Registrator, GIH, Box 5626, 114 86 Stockholm. I skrivelsen skall anges vilket beslut som överklagas, vilken ändring som begärs och skälet till detta.

Överklagandet skall ha inkommit till GIH senast den 9 juli 2014, d v s tre veckor efter det att beslutet anslagits på GIH:s anslagstavla, annars kan överklagandet inte prövas.

GIH sänder efter beredning överklagandet vidare till Överklagandenämnden för prövning.

Stockholm den 18 juni 2014

Marie-Louise Schüssler

Personalchef

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gymnastik- och idrottshögskolan är Sveriges enda fristående fackhögskola och kunskapscentrum för området idrott, fysisk aktivitet och hälsa. GIH utbildar lärare i idrott och hälsa, hälsopedagoger och tränare. GIH har ett stort kontaktnät, mångårig utbildnings- och forskningstradition samt ett utvecklat samarbete med lärosäten i omgivningen och idrottens olika organisationer. GIH har 140 anställda och cirka 1000 studenter. GIH har egen forskarutbildning i idrottsvetenskap, 2013 firade vi 200-års jubileum

GIH söker utvecklingsinriktad chef för utbildnings- och forskningsavdelningen

Vill du leda det dagliga arbetet och utvecklingen på utbildnings- och forskningsavdelningen på världens äldsta gymnastik- och idrottshögskola?

Utbildnings- och forskningsavdelningen är både en studieadministrativ avdelning och ett kansli till högskolans nämnder. Avdelningen har sju medarbetare som ansvarar för antagning, studievägledning, studieadministration, examenshandläggning, studieadministrativa system samt för handläggning av utbildnings-, forsknings-, alumni- och internationaliseringsfrågor. Vidare ansvarar avdelningen för dimensionering och ser till att omvärldsbevakning av utbildningsfrågor sker samt deltar i arbetet med studentrekrytering. Inom avdelningens ansvar ligger även det administrativa handläggarstödet till högskolans nämnder och institution. Avdelningen är även ett stöd till ledningen i operativa och strategiska utbildnings- och forskningsfrågor.

Arbetsuppgifter

  • Du har det övergripande ansvaret, såväl operativt som strategiskt, för att driva utvecklingen av Utbildnings- och forskningsavdelningen och för de frågor som faller inom avdelningens ansvarsområde
  • Du har det övergripande ansvaret för att utveckla samverkan med de olika verksamhetsområdena inom GIH
  • Du har personal-, ekonomi- och verksamhetsansvar för avdelningen
  • Du förväntas varva strategiska frågor med operativt arbete inom avdelningens ansvarsområde

Tjänsten rapporterar till förvaltningschefen och ingår i förvaltningens ledningsgrupp.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har minst fem års erfarenhet av kvalificerade administrativa arbetsuppgifter inom utbildnings- och forskningsfrågor inom högskolesektorn eller departement. Du har examen från en minst treårig högskoleutbildning. Du ska ha dokumenterad erfarenhet av arbetsledning, att driva utvecklingsprojekt samt av utredningsarbete. Du ska ha god kunskap och förståelse för utbildnings- och forskningsfrågor samt myndighetsutövning. Detta innefattar att ha goda kunskaper om de lagar och förordningar som styr verksamheten.

Du är en drivande och utvecklingsinriktad ledare. Dina kommunikativa egenskaper är mycket goda och du har förmåga att skapa ett gott klimat för samarbete. Anställningen förutsätter analytisk förmåga, självständighet, flexibilitet, förmåga till helhetssyn samt strategiskt tänkande. Du ska behärska svenska och engelska med god kvalitet i tal och skrift.

GIH verkar för mångfald och jämställdhet, vi ser därför gärna sökande med olika bakgrund och erfarenheter. 

Varaktighet/Arbetstid

Tillsvidare med en sex månaders initial provanställning. Heltid. Tillträde enligt överenskommelse.

Lön

Individuell lönesättning tillämpas

Upplysningar

Upplysningar om tjänsten lämnas av t.f. förvaltningschef John Fürstenbach 070-962 51 33 eller personalchef Marie-Louise Schüssler 08-120 537 29.

Fackliga företrädare är: Lars Pihl, (SACO) 070- 372 13 18  och Marjan Pontén (OFR/S) 08-120 538 17.

Ansökan

Sista ansökningsdag är den 21 april 2014. Ange referens Ö 2014/105. Vi tar emot ansökan via e-post: registrator@gih.se