Chef för utbildnings- och forskningsavdelningen

ANSLAG

Anslås 2013-01-31

Nedtas 2013-02-21

Dnr 14-692/12

AVBRYTANDE AV ANSTÄLLNINGSFÖRFARANDE

GIH beslutar att avbryta anställningsförfarandet till rubricerade befattning.

En myndighets beslut om att avbryta ett anställningsförfarande får inte överklagas enligt Anställningsförordningen § 21.

Beslut har fattats efter samråd med berörda fackliga organisationer.

Beslut i detta ärende har fattats av förvaltningschefen Susanna Stymne Airey efter personalchef Marie-Louise Schüssler.

Stockholm den 31 januari 2013.

Ann-Sofi Grapengiesser

Personalavdelningen

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Vill du leda det dagliga arbetet och utvecklingen på Utbildnings- och forskningsavdelningen på världens äldsta gymnastik- och idrottshögskola?

Utbildnings- och forskningsavdelningen är både en studieadministrativ avdelning samt ett kansli till högskolans nämnder. Avdelningen ansvarar för studieadministration, antagning, examen, studievägledning, studieadministrativa system samt för  handläggning av utbildnings-, forsknings- och internationaliseringsfrågor. Inom avdelningens ansvar ligger även det administrativa handläggarstödet till högskolans nämnder och institution. Avdelningen är även ett stöd till ledningen i operativa och strategiska utbildnings- och forskningsfrågor.

Arbetsuppgifter

  • Du har det övergripande ansvaret, såväl operativt som strategiskt för att driva utvecklingen av Utbildnings- och forskningsavdelningen och för de frågor som faller inom avdelningens ansvarsområde–      
  • Du har det övergripande ansvaret för att utveckla samverkan med de olika verksamhetsområdena inom GIH 
  • Du har personal-, ekonomi- och verksamhetsansvar för avdelningen
  • GIH är ett mindre lärosäte där du förväntas varva strategiska frågor med operativt arbete inom verksamhetsområdet

Tjänsten rapporterar till förvaltningschefen och ingår i förvaltningens ledningsgrupp.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har minst fem års erfarenhet av kvalificerade administrativa arbetsuppgifter inom utbildnings- och forskningsfrågor inom högskolesektorn. Du har akademisk examen på avancerad nivå. Det är meriterande om du är disputerad. Du skall ha erfarenhet av arbetsledning, att driva utvecklingsprojekt samt av utredningsarbete. Du ska ha god kunskap och förståelse för forsknings- och utbildningsfrågor samt myndighetsarbete.

Du är en drivande och utvecklingsinriktad ledare som tillämpar ett coachande förhållningssätt. Dina kommunikativa egenskaper är mycket goda och du har förmåga att skapa ett gott klimat för samarbete. Anställningen förutsätter analytisk förmåga, självständighet, flexibilitet, förmåga till helhetssyn samt strategiskt tänkande. Du skall behärska svenska och engelska med god kvalitet i tal och skrift.

GIH verkar för mångfald och jämställdhet, vi ser därför gärna sökande med olika bakgrund och erfarenheter.

Varaktighet/Arbetstid

Tillsvidare med en 6-månaders initial provanställning. Heltid. Tillträde enligt överenskommelse.

Lön

Individuell lönesättning tillämpas

Upplysningar

Upplysningar om tjänsten lämnas av förvaltningschef Susanna Stymne Airey 070-552 94 98.

Fackliga företrädare är: Lars Pihl, (SACO) 08-120 53 751 och Marjan Pontén (OFR/ST) 08-120 53 817

Ansökan

Sista ansökningsdag är den 26 november 2012. Ange referens 14-692/12 . Vi tar emot ansökan via e-post: registrator@gih.se