CIF söker webbredaktör/journalist till Idrottsforskning.se (40 %)

ANSLAG

Anslås 2017-06-20
Nedtas 2017-07-12
Dnr GIH 2017/5

Angående anställning som vikarierande webbredaktör/journalist (40 %)

Styrelseordförande för CIF Per Nilsson har den 15 juni 2017 beslutat att anställa Johan Lundborg som vikarierande webbredaktör/journalist under perioden 4 september 2017 t.o.m. 20 augusti 2018.

Hur man överklagar

Den som vill överklaga beslutet om anställning av webbredaktör/journalist vid Gymnastik och idrottshögskolan skall göra det skriftligt.

Överklagandet skall inlämnas till Registrator, GIH, Box 5626, 114 86 Stockholm. I skrivelsen skall anges vilket beslut som överklagas, vilken ändring som begärs och skälet till detta.

Överklagandet skall ha inkommit till GIH senast den 11 juli 2017, d v s tre veckor efter det att beslutet anslagits på GIH:s anslagstavla, annars kan överklagandet inte prövas.

GIH sänder efter beredning överklagandet vidare till Överklagandenämnden för prövning.

Stockholm den 20 juni 2017

 

Susanne Löthman

Personalavdelningen

Delges de sökande via GIH:s hemsida.


 

Centrum för idrottsforskning (CIF) har som uppgift att initiera, samordna, stödja och informera om forskning inom idrottens område. CIF har även till uppgift att följa upp statens stöd till idrotten. Verksamheten leds av en styrelse med en ordförande som utses av regeringen. CIF är administrativt knutet till Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH) och har även sina lokaler vid GIH.

Centrum för idrottsforskning söker en

Webbredaktör/journalist till Idrottsforskning.se (40 %)

Centrum för idrottsforskning (CIF) söker en webbredaktör/journalist som vill vara med och utveckla webbtidningen Idrottsforskning.se och marknadsföra den i sociala medier.

Du, som är en driven redaktör och som har förmåga att arbeta journalistiskt, kommer att få göra allt från att läsa korrektur och ge feedback på andras alster till att skriva snabba nyheter och lite längre artiklar.

Syftet med tidningen – Idrottsforskning.se är att sprida aktuell svensk idrotts-forskning i ett populärvetenskapligt format. Redaktionen består förutom den vi söker av chefredaktören.

CIF kommunicerar och samverkar också via olika kanaler och aktiviteter som till exempel konferenser, möten och seminarier, nätverk, nyhetsbrev, rapporter, pressmeddelanden, webb och sociala medier. Informationsverksamheten riktar sig till forskare, regeringskansli, företrädare för idrotten och en intresserad allmänhet.

Arbetsuppgifter

 • Redaktör för Idrottsforskning.se. Vi använder oss av Wordpress
 • En stor del av arbetet omfattar att läsa korrektur och redigera texter från forskare
 • Skriva korta nyhetstexter samt artiklar
 • Göra bildval till Idrottsforskning.se
 • Kontakta forskare
 • Omvärldsbevakning

Vi är en liten organisation och du behöver även vara behjälplig med andra typer av skrivuppgifter såsom att:

 • skriva nyhetsbrev
 • skriva pressmeddelanden
 • publicera och sprida material i CIF:s sociala medier

Behörighetskrav

Behörig att anställas är den som har en journalistutbildning, webbredaktörsutbildning eller annan relevant utbildning.

Bedömningsgrunder

 • Mycket stor vikt läggs vid god samarbetsförmåga och kommunikationsförmåga och att du kan arbeta självständigt
 • Mycket stor vikt läggs vid personlig lämplighet, där vi ser att du som person är ansvarstagande, flexibel och initiativrik
 • Stor vikt läggs vid om du har erfarenheter av och/eller intresse för idrottsforskning
 • Eftersom arbetet innebär textbearbetning så krävs mycket goda kunskaper i svenska språket och en förmåga att förklara svåra saker på ett enkelt sätt
 • Stor vikt läggs vid dokumenterad erfarenhet av liknande arbets-uppgifter
 • Stor vikt läggs vid dokumenterad erfarenhet från självständig digital publicering
 • Vikt läggs vid om du har erfarenhet av att välja bilder och har en känsla för bild och form
 • Vikt läggs vid om du har erfarenheter av att skriva pressmeddelanden
 • Vikt läggs vid erfarenhet av att strategiskt publicera och sprida material i sociala medier
 • Vikt läggs vid om du har erfarenhet av att använda Google Analytics för webbanalys

Arbetsvillkor

Anställning motsvarande 40 % och med tillträde enligt överenskommelse, dock tidigast den 1 september 2017 med varighet längst till och med 20 augusti 2018.

Individuell lönesättning tillämpas.

Ytterligare upplysningar

Upplysningar om anställningen lämnas av föreståndare för Centrum för idrottsforskning Christine Dartsch tel. 08-120 53 760

Fackliga företrädare är:

Anna Ekenberg (SACO), tel. 08-120 53 802

Marjan Pontén (OFR/ST), tel. 08-120 53 817

Ansökningsförfarande

Handlingar skickas elektroniskt och ska vara i word- eller pdf-format. Ansökan ska förutom ett personligt brev innefatta en sammanställning av utbildningar och anställningar (CV).

Åberopade meriter ska kunna intygas vid anmodan.

GIH/CIF verkar för mångfald och jämställdhet inom samtliga anställningskategorier. Vi ser därför gärna sökande med olika bakgrund och erfarenheter.

Ansökan märkt med Dnr CIF 2017/5 ska ställas till registrator@gih.se och vara inkommen till GIH/CIF senast den 24 april 2017.