Bibliotekschef

ANSLAG

Anslås 2012-06-26

Nedtas 2012-07-17

Dnr 14-271/12

TILLSÄTTNING AV BIBLIOTEKS- OCH IT-CHEF VID GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLAN

Förvaltningschef Susanna Stymne Airey har den 21 juni 2012 beslutat att anställa Lotta Haglund som biblioteks- och IT-chef fr.o.m. den 1 september 2012, initialt med en 6-månaders provanställning enligt § 6 LAS.

Hur man överklagar

Den som vill överklaga beslutet om anställning av Biblioteks- och IT-chef vid GIH skall göra det skriftligt.

Överklagandet skall inlämnas till Registrator, GIH, Box 5626, 114 86 Stockholm. I skrivelsen skall anges vilket beslut som överklagas, vilken ändring som begärs och skälet till detta.

Överklagandet skall ha inkommit till GIH senast den 17 juli 2012, d v s tre veckor efter det att beslutet anslagits på GIH:s anslagstavla, annars kan överklagandet inte prövas.

GIH sänder efter beredning överklagandet vidare till Överklagandenämnden för prövning.

Stockholm den 26 juni 2012

Ann-Sofi Grapengiesser

Personalavdelningen

Delges de sökande via GIH:s hemsida enligt tidigare information.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH) är Sveriges enda fristående fackhögskola och kunskapscentrum för området idrott, fysisk aktivitet och hälsa. GIH utbildar lärare i idrott och hälsa, hälsopedagoger och tränare. GIH har ett stort kontaktnät, mångårig utbildnings- och forskningstradition samt ett utvecklat samarbete med lärosäten i omgivningen och idrottens olika organisationer. GIH har 120 anställda och cirka 1000 studenter. 2011 startade GIH:s egen forskarutbildning i idrottsvetenskap, 2012 står nybyggnationen klar och 2013 firar vi 200-års jubileum.

GIH söker bibliotekschef med ansvar för bibliotek och IT

Vill du leda Sveriges enda specialbibliotek inom idrott som snart flyttar in i nya lokaler vid Stockholm Stadion? Vår bibliotekschef går i pension och vi söker nu hans ersättare. Du kommer att ha det övergripande ansvaret för GIH:s biblioteksverksamhet och IT-miljö, eftersom även högskolans IT-funktion finns inom avdelningen. Totalt arbetar sex personer på avdelningen.

Arbetsuppgifter

 • Du har det övergripande ansvaret, såväl operativt som strategiskt för att driva utvecklingen av biblioteket
 • Du har det övergripande strategiska ansvaret för IT tillsammans med IT-ansvarig
 • Du ansvarar för att utveckla biblioteket som pedagogisk resurs i en mångvetenskaplig miljö
 • Du har personal-, ekonomi- och verksamhetsansvar för bibliotek och IT
 • Informationstjänst och andra vanligt förekommande arbetsuppgifter på ett mindre högskolebibliotek 

Kvalifikationer

 • Erfarenhet av liknande arbetsuppgifter, gärna vid vetenskapligt bibliotek
 • Akademisk examen inom biblioteks- och informationsvetenskap eller motsvarande
 • Ledarerfarenhet och erfarenhet av att driva utvecklingsarbete
 • Stort engagemang för att utveckla biblioteket tillsammans med medarbetarna
 • God förståelse för IT-infrastruktur
 • God förmåga att bygga relationer, samarbeta och kommunicera

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Vi ser gärna att du har intresse av att arbeta med studenter och personal i en miljö som präglas av idrott och hälsa.

GIH verkar för mångfald och jämställdhet, vi ser därför gärna sökande med olika bakgrund och erfarenheter. 

Varaktighet/Arbetstid

Tillsvidare med en 6-månaders initial provanställning. Heltid. Tillträde enligt överenskommelse.

Lön

Enligt överenskommelse

Ytterligare upplysningar lämnas av

Förvaltningschef Susanna Stymne Airey 08-402 22 04

Nuvarande bibliotekschef Mats Hagström 08-402 22 14

Lars Pihl, (SACO) 08-402 22 51

Marjan Pontén (OFR/S) 08-16 14 57

Ansökan

Sista ansökningsdag den 14 maj 2012. Ange referens 14-271/12. Vi tar emot ansökan via e-post: registrator@gih.se