Assistent till GIH:s 200-årsjubileum

ANSLAG

Anslås 2012-12-21

Nedtas 2013-01-22

Dnr 14-699/12

TILLSÄTTNING AV ASSISTENT TILL GIH:S 200-ÅRS JUBILEUM VID GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLAN (GIH)

Förvaltningschef Susanna Stymne Airey beslutar att anställa Eva Wilander som assistent till GIH:s 200-års jubileum med placering vid rektors kansli på GIH fr.o.m. den 7 januari 2013, tillsvidare, dock längst t.o.m. den 30 juni 2013.

Hur man överklagar

Den som vill överklaga beslutet om anställning av assistent till GIH:s 200-års jubileum skall göra det skriftligt.

Överklagandet skall inlämnas till Registrator, GIH, Box 5626, 114 86 Stockholm. I skrivelsen skall anges vilket beslut som överklagas, vilken ändring som begärs och skälet till detta. 

Överklagandet skall ha inkommit till GIH senast den 22 januari 2013, d v s tre veckor efter det att beslutet anslagits på GIH:s anslagstavla, annars kan överklagandet inte prövas.

GIH sänder efter beredning överklagandet vidare till Överklagandenämnden för prövning.

Stockholm den 21 december 2012

Ann-Sofi Grapengiesser

Personalavdelningen

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Arbetsuppgifter

 • Administrativt stöd med huvudfokus på konferenserna som genomförs under GIH:s 200-års jubileum 
 • Hantering av konferensanmälningar samt att delta i förberedelserna och arrangemangen kring konferenserna
 • Hantera och samordna praktiska frågor kring konferenserna samt andra arrangemang under jubileumeet.
 • Andra administrativa arbetsuppgifter vid GIH kan förekomma

Kvalifikationer

 • Relevant högskoleutbildning
 • Erfarenhet av liknande arbetsuppgifter
 • Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift
 • Goda kunskaper i Office-programmen
 • Mycket god organisatorisk förmåga
 • God förmåga att kunna prioritera och arbeta självständigt inom ett projekt
 • Du har god samarbetsförmåga, är noggrann, gillar att stundom arbeta i högt tempo.

Varaktighet/Arbetstid

Tidsbegränsad anställning med tillträde så snart som möjligt t.o.m. den 30 juni 2013. Eventuell möjlighet till några månaders förlängning.

Lön

Individuell lönesättning tillämpas.

Upplysningar

Ytterligare upplysningar lämnas av

Förvaltningschef Susanna Stymne Airey, 070-552 94 98

Fackliga företrädare är

 • Lars Pihl, SACO, 08-120 53 751
 • Marjan Pontén, OFR/ST, 08-120 53 817  
   

Ansökan märkt med Ref nr 14-699-12 ska ställas till adm.assistent@gih.se senast den 23 november 2012.