Arkivarie

ANSLAG

Anslås: 09 december 2015

Nedtas: 31 december 2015

Dnr Ö 2015/499

Tillsättning av Arkivarie vid Bibliotek och arkiv

Förvaltningschef Björn Sandahl har beslutat att anställa Benito Peix Geldart som arkivarie på deltid (40 %), tillsvidare fr.o.m. den 14 mars 2016.

Hur man överklagar

Den som vill överklaga beslutet om anställning skall göra det skriftligt.

Överklagandet skall inlämnas till Registrator, GIH, Box 5626, 114 86 Stockholm. I skrivelsen skall anges vilket beslut som överklagas, vilken ändring som begärs och skälet till detta.

Överklagandet skall ha inkommit till GIH senast den 31 december 2015, d v s tre veckor efter det att beslutet anslagits på GIH:s anslagstavla, annars kan överklagandet inte prövas.

GIH sänder efter beredning överklagandet vidare till Överklagandenämnden för prövning.

Stockholm den 09 december 2015

Susanne Löthman

Personaladministratör


Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, är världens äldsta idrottshögskola och firade 200 år under 2013 i nyrenoverade och utbyggda lokaler. Lärosätet ligger vid Stockholms Stadion och är Sveriges främsta kunskapscentrum för idrott, fysisk aktivitet och hälsa. Här utbildas lärare i idrott och hälsa, tränare, hälsopedagoger, sport managers och idrottsvetare. År 2011 startade GIH:s egen forskarutbildning i idrottsvetenskap och inom GIH bedrivs avancerad forskning inom idrottsområdet; ofta i nära samarbete med idrottsrörelsen, skolan, hälsosektorn, samhället samt med svenska och internationella universitet och högskolor. På GIH arbetar 140 anställda och går cirka 1 000 studenter.

GIH söker
Arkivarie (40 %), med placering vid avdelningen Bibliotek och arkiv

Som arkivarie ansvarar du för GIH:s arkivredovisning. Du arbetar med tillämpningen av regelverk inom arkivområdet, och ansvarar för arbetet med att utveckla myndighetens processorienterade arkivredovisning. Din roll som arkivansvarig innebär att du kommer att förvalta arkivet och säkerställa god ordning i handlingarna. Du ansvarar för framtagandet av strategier, riktlinjer och rutiner för styrning och kvalitetssäkring av dokumenthanteringen.

I arbetet ingår att söka fram allmänna handlingar ur arkivet, för utlämnande till allmänheten och internt till GIH:s medarbetare. Du är myndighetens kunskapskälla i arkivkunskap och du delar generöst med dig av dina kunskaper till övriga i organisationen. Du medverkar vid implementering av nya systemlösningar inom området. På sikt kommer du att ha en viktig roll i GIH:s övergång till elektronisk arkivering och dokumenthantering.

I arbetet ingår ett nära samarbete med myndighetens registrator, och du fungerar som registrators ersättare vid sjukdom och annan frånvaro. Då arkivet ingår i avdelningen Bibliotek och arkiv kan möjlighet till ytterligare tjänstgöring på timbasis förekomma i biblioteket, för person med erfarenhet av arbete på vetenskapligt bibliotek.

GIH eftersträvar en långsiktigt hållbar bemanning av arkivfunktionen och söker därför dig som har möjlighet till annan sysselsättning utöver deltidstjänsten på GIH.

Kvalifikationer

  • 60 hp/40 p arkivvetenskap (eller motsvarande högskoleutbildning med inriktning mot arkiv- och informationsvetenskap)
  • erfarenhet av liknande arbetsuppgifter, gärna på annan myndighet
  • god kännedom om arkiv- och offentlighetslagstiftningen
  • kännedom om, och förståelse för verksamhetsbaserad arkivredovisning

Du har lätt för att samarbeta, kommunicera och lösa problem på ett konstruktivt sätt. Vidare är du lyhörd och visar stort intresse för verksamhetens utveckling. Du arbetar självständigt, tar egna initiativ och strukturerar ditt arbete på ett effektivt sätt. För att lyckas i din roll är det också viktigt att du har god uthållighet och förmåga att arbeta tills uppgifter är avslutade eller resultat uppnås. Du har ett intresse av att stötta och leda myndighetens övergång till elektronisk dokument- och ärendehantering. Vi kommer att fästa stor vikt vid personliga egenskaper.

GIH verkar för mångfald och jämställdhet, vi ser därför gärna sökande med olika bakgrund och erfarenheter.

Varaktighet/Arbetstid

Tillsvidareanställning med en 6-månaders initial provanställning. Deltid 40 %. Tillträde enligt överenskommelse.

Lön

Enligt överenskommelse

Kontaktpersoner

Avdelningschef Lotta Haglund 08-120 538 04, Anna Ekenberg (SACO) 08-120 538 02, Marjan Pontén (OFR/S) 08-120 538 17

Ansökan

Sista ansökningsdag 8 november 2015. Välkommen med din ansökan till arkivarie@gih.se, ange referens Ö 2015/499