Arkivarie

ANSLAG

Anslås: 1 okt 2015

Nedtas: 22 okt 2015

Dnr Ö 2015/258

Angående anställningen som arkivarie

GIH beslutar att avbryta anställningsförfarandet till rubricerade befattning.

En myndighets beslut om att avbryta ett anställningsförfarande får inte överklagas enligt Anställningsförordningen § 21.

Beslut i detta ärende har fattats av förvaltningschef Björn Sandahl efter föredragning av personalhandläggare Åsa Westerlund.

Stockholm, den 1 oktober 2015

Åsa Westerlund

HR-handläggare


 

Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, är världens äldsta idrottshögskola och firade 200 år under 2013 i nyrenoverade och utbyggda lokaler. Lärosätet ligger vid Stockholms Stadion och är Sveriges främsta kunskapscentrum för idrott, fysisk aktivitet och hälsa. Här utbildas lärare i idrott och hälsa, tränare, hälsopedagoger, sport managers och idrottsvetare. År 2011 startade GIH:s egen forskarutbildning i idrottsvetenskap och inom GIH bedrivs avancerad forskning inom idrottsområdet; ofta i nära samarbete med idrottsrörelsen, skolan, hälsosektorn, samhället samt med svenska och internationella universitet och högskolor. På GIH arbetar 140 anställda och går cirka 1 000 studenter.

GIH söker
Arkivarie, med placering vid avdelningen Bibliotek och arkiv

Arbetsuppgifter

Som arkivarie ansvarar du för GIH:s arkivredovisning. Du arbetar med tillämpningen av regelverk inom arkivområdet, och ansvarar för arbetet med att utveckla myndighetens processorienterade arkivredovisning. Din roll som arkivansvarig innebär att du kommer att förvalta arkivet och säkerställa god ordning i handlingarna. Du ansvarar för framtagandet av strategier, riktlinjer och rutiner för styrning och kvalitetssäkring av dokumenthanteringen.

I arbetet ingår att söka fram allmänna handlingar ur arkivet, för utlämnande till allmänheten och internt till GIH:s medarbetare. Du är myndighetens kunskapskälla i arkivkunskap och du delar generöst med dig av dina kunskaper till övriga i organisationen. Du medverkar vid implementering av nya systemlösningar inom området. På sikt kommer du att ha en viktig roll i GIH:s övergång till elektronisk arkivering och dokumenthantering.

I arbetet ingår ett nära samarbete med myndighetens registrator, och du fungerar som registrators ersättare vid sjukdom och annan frånvaro.

Kvalifikationer

  • 60 hp/40 p arkivvetenskap (eller motsvarande högskoleutbildning med inriktning mot arkiv- och informationsvetenskap)
  • erfarenhet av liknande arbetsuppgifter, gärna på annan myndighet
  • god kännedom om arkiv- och offentlighetslagstiftningen
  • kännedom om, och förståelse för verksamhetsbaserad arkivredovisning

Du har lätt för att samarbeta, kommunicera och lösa problem på ett konstruktivt sätt. Vidare är du lyhörd och visar stort intresse för verksamhetens utveckling. Du arbetar självständigt, tar egna initiativ och strukturerar ditt arbete på ett effektivt sätt. För att lyckas i din roll är det också viktigt att du har god uthållighet och förmåga att arbeta tills uppgifter är avslutade eller resultat uppnås. Du har ett intresse av att stötta och leda myndighetens övergång till elektronisk dokument- och ärendehantering. Vi kommer att fästa stor vikt vid personliga egenskaper.

GIH eftersträvar en långsiktigt hållbar bemanning av arkivfunktionen och söker därför dig som t ex är intresserad av att kombinera en deltidstjänst med annan verksamhet.

GIH verkar för mångfald och jämställdhet, vi ser därför gärna sökande med olika bakgrund och erfarenheter.

Varaktighet/Arbetstid

Tillsvidareanställning med en 6-månaders initial provanställning. Deltid 40 %. Tillträde enligt överenskommelse.

Lön

Enligt överenskommelse.

Kontaktpersoner

Lotta Haglund, avdelningschef 08-120 538 04, Anna Ekenberg (SACO) 08-120 538 02, Marjan Pontén (OFR/S) 08-120 538 17

Ansökan

Sista ansökningsdag 16 augusti 2015. Välkommen med din ansökan till arkivarie@gih.se, ange referens Ö 2015/258