Arkivarie

ANSLAG

Anslås 2011-07-01

Nedtas 2011-07-25

Dnr 14-304/1

TILLSÄTTNING AV ANSTÄLLNING ARKIVARIE VID GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLAN (GIH)

T f förvaltningschef Ann-Charlotte Jensen har den 1 juli 2011 beslutat att anställa Ebba Södersten som arkivarie med placering vid förvaltningen på GIH fr.o.m. den 4 juli 2011. Anställningen avser en tidsbegränsad anställning.

Hur man överklagar

Den som vill överklaga beslutet om anställningen skall göra det skriftligt.

Överklagandet skall inlämnas till Registrator, GIH, Box 5626, 114 86 Stockholm. I skrivelsen skall anges vilket beslut som överklagas, vilken ändring som begärs och skälet till detta.

Överklagandet skall ha inkommit till GIH senast den 25 juli 2011, d v s tre veckor efter det att beslutet anslagits på GIH:s anslagstavla, annars kan överklagandet inte prövas.

 GIH sänder efter beredning överklagandet vidare till Överklagandenämnden för prövning.

Stockholm den 1 juli 2011

Ann-Sofi Grapengiesser

Personalavdelningen

Delges de sökande via GIH:s hemsida enligt tidigare information.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH) är Sveriges enda fristående fackhögskola och kunskapscentrum för området idrott, fysisk aktivitet och hälsa. GIH utbildar lärare i idrott och hälsa, hälsopedagoger och tränare. GIH har ett stort kontaktnät, mångårig utbildnings- och forskningstradition samt ett utvecklat samarbete med lärosäten i omgivningen och idrottens olika organisationer. GIH har ett 100-tal anställda och cirka 800 studenter. 2011 startar GIH:s egen forskarutbildning i idrottsvetenskap, 2012 står nybyggnationen klar och 2013 firar vi 200-års jubileum.

GIH söker arkivarie

 Arbetsuppgifter

 • Arkivering och stöd i arkivfrågor i samband med flytt till nya lokaler
 • Bygga upp arkiv i nya lokaler
 • Utveckling av högskolans processorienterade arkivredovisning
 • Se över rutiner och riktlinjer gällande arkivering samt uppdatera dokumenthanteringsplaner
 • Upprätta arkivbeskrivning samt inventera, ordna och förteckna handlingar
 • Beskriva, värdera, dokumentera och redovisa information i GIH:s databaser
 • Stöd, rådgivning och utbildning i ärende- och dokumenthanteringsfrågor
 • Viss diarieföring och medverka i arbetet att övergå till nytt diariesystem

Kvalifikationer

 • För anställningen krävs en akademisk utbildning motsvarande lägst kandidatexamen med inriktning mot arkivvetenskap
 • Erfarenhet av liknande arbetsuppgifter
 • Du är noggrann, serviceinriktad, självständig och drivkraftig

Det är meriterande om du har erfarenhet av arkivarbete inom högskola.

GIH verkar för mångfald och jämställdhet, vi ser därför gärna sökande med olika bakgrund och erfarenheter.

Varaktighet/Arbetstid

Heltid, ev.deltid enligt ö.k. Tidsbegränsad anställning i 12 månader.

Lön

Enligt överenskommelse

Kontaktpersoner

Susanna Stymne Airey 08-402 22 04, Ann-Sofi Grapengiesser personalhandläggare 08-402 22 47

Lars Pihl, (SACO) 08-402 22 51, Marjan Pontén (OFR/S) 08-16 14 57

Ansökan

Sista ansökningsdag den 3 juni 2011. Ange referens 14-304/11. Vi tar emot ansökan via e-post: registrator@gih.se