Arkivarie (100%)

 

ANSLAG

Anslås: 2018-05-08
Nedtas: 2017-05-29
Dnr: GIH 2018/131

Angående tjänsten som arkivarie.

Förvaltningschef Björn Sandahl har den 7 maj 2018 beslutat att avbryta anställningsförfarandet till rubricerad befattning.

En myndighets beslut om att avbryta ett anställningsförfarande får inte överklagas enligt Anställningsförordningen § 21.

Beslut i detta ärende har fattats av förvaltningschef Björn Sandahl efter föredragning av HR-administratör Susanne Löthman.

Stockholm den 8 maj 2018

Susanne Löthman

HR-administratör


 

Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, är världens äldsta idrottshögskola. Lärosätet ligger vid Stockholms Stadion och är Sveriges främsta kunskapscentrum för idrott, fysisk aktivitet och hälsa. Här utbildas lärare i idrott och hälsa, tränare, hälsopedagoger, sport managers, idrottsvetare och forskare. GIH bedriver idrottsvetenskaplig forskning, ofta i nära samarbete med andra lärosäten och intressenter i samhället, på både nationell och internationell nivå. GIH har idag 140 medarbetare och cirka 1 000 studenter.

Gymnastik- och idrottshögskolan söker

Arkivarie (100%)

med placering vid avdelningen Bibliotek och arkiv.

Arbetsuppgifter

Gymnastik- och idrottshögskolan är ett lärosäte i det lilla formatet, med en förvaltningsorganisation som består av ett trettiotal medarbetare. GIH behöver nu förstärka förvaltningen med en arkivarie, som huvudsakligen kommer att arbeta med att vidareutveckla GIH:s verksamhetsbaserade arkivredovisning (VBA). I arbetsuppgifterna ingår bland annat att uppdatera VBA samt processbeskrivningar, löpande arkivering enligt VBA, inklusive rutiner och information och utbildning för personal. Även arbete med verksamhetsbaserade dokumenthanteringsplaner kan komma att ingå i arbetsuppgifterna.

Behörighetskrav

Behörig att anställas är den som har:

  • 60 hp/40 p arkivvetenskap (eller motsvarande högskoleutbildning med inriktning mot arkiv- och informationsvetenskap)

Bedömningsgrunder

För denna anställning har följande bedömningsgrunder fastställts:

  • Mycket stor vikt läggs vid läggs vid erfarenhet av liknande arbetsuppgifter, gärna på annan myndighet
  • Mycket stor vikt fästs vid personlig lämplighet för anställningen, såsom god samarbets- och kommunikationsförmåga, och förmåga att skapa goda relationer inom och utom organisationen, liksom att du är strukturerad, självständig och har en god pedagogisk förmåga
  • Stor vikt läggs vid väl utvecklad analytisk förmåga och vana att formulera sig i skrift i styrdokument och beslutsunderlag. Myndighets­språket vid GIH är svenska
  • Vikt läggs vid dokumenterad erfarenhet av arbete i arkivredovisningssystem, t ex Klara
  • Vikt läggs vid goda kunskaper om organisation av högre utbildning

Varaktighet/Arbetstid

Anställningen är en tidsbegränsad anställning längst till och med 2018-12-31, med tillträde snarast enligt överenskommelse.

Sysselsättningsgraden motsvarar 100 % av heltid.

Lön

Individuell lönesättning tillämpas.

Ytterligare upplysningar

Upplysningar om anställningen lämnas av avdelningschef Lotta Haglund, 08-120 538 04 och arkivarie Birgitta Edenius, 08-120 537 42.

Fackliga företrädare är:

Anna Ekenberg (SACO), tel. 08-120 53 802

Marjan Pontén (OFR/ST), tel. 08-120 53 817

Ansökningsförfarande

Handlingar skickas elektroniskt och ska vara i word- eller pdf-format. Ansökan ska förutom ett personligt brev innefatta en sammanställning av utbildningar, anställningar, pedagogiska, vetenskapliga och administrativa meriter (CV).

Åberopade meriter ska kunna intygas vid anmodan.

GIH verkar för mångfald och jämställdhet inom samtliga anställnings-kategorier. Vi ser därför gärna sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser

Ansökan märkt med Dnr GIH 2018/131 ska ställas till registrator@gih.se och vara inkommen till GIH senast den 8 april 2018.