Administratör/ institutionsstöd

ANSLAG

Anslås: 25 april 2018
Nedtas: 17 maj 2018
Dnr GIH 2018/100

Angående anställning som Administratör/Institutionsstöd

Förvaltningschef Björn Sandahl har beslutat att anställa Susanne Löthman som Administratör/Institutionsstöd på heltid (100 %) fr.o.m. den 21 juni 2018.

Hur man överklagar

Den som vill överklaga beslutet om anställning skall göra det skriftligt.

Överklagandet skall inlämnas till Registrator, GIH, Box 5626, 114 86 Stockholm. I skrivelsen skall anges vilket beslut som överklagas, vilken ändring som begärs och skälet till detta.

Överklagandet skall ha inkommit till GIH senast den 16 maj 2018, d v s tre veckor efter det att beslutet anslagits på GIH:s anslagstavla, annars kan överklagandet inte prövas.

GIH sänder efter beredning överklagandet vidare till Överklagandenämnden för prövning.

Stockholm den 25 april 2018

Maja Laine

Personalavdelningen


 

Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, är världens äldsta idrottshögskola. Lärosätet ligger vid Stockholms Stadion och är Sveriges främsta kunskapscentrum för idrott, fysisk aktivitet och hälsa. Här utbildas lärare i idrott och hälsa, tränare, hälsopedagoger, sport managers, idrottsvetare och forskare. GIH bedriver idrottsvetenskaplig forskning, ofta i nära samarbete med andra lärosäten och intressenter i samhället, på både nationell och internationell nivå. GIH har idag 140 medarbetare och cirka 1 000 studenter.

Gymnastik- och idrottshögskolan söker

Administratör/ institutionsstöd

Anställningen är placerad vid Utbildnings- och forskningsavdelningen som arbetar med bland annat antagning, examen, studie- och karriärvägledning, studentutbyte och andra studentrelaterade ärenden. Du kommer huvudsakligen att ge administrativt stöd till GIH:s institution.

Arbetsuppgifter

De huvudsakliga arbetsuppgifterna utgörs av projektsamordning och mötesadministration inom lärosätets olika enheter och organ inklusive kontakter med studentkår. Vidare ingår uppgifter såsom schemaläggning av tentamina samt bokning av lokaler, samordning vid rekrytering av tentamensvakter, framställande av beslutsunderlag samt viss ekonomihantering inklusive faktureringsunderlag. Som administratör åt institutionen ingår sekreteraruppgifter med viss korrespondens både på svenska och engelska. Inom Utbildnings- och forskningsavdelningen kommer du bland annat att arbeta med administration av restexaminationer, studieadministrativa uppgifter, samt i övrigt förekommande arbetsuppgifter

Behörighetskrav

Behörig att anställas är den som har gymnasieutbildning. Högskoleutbildning är meriterande.

Bedömningsgrunder

  • Mycket stor vikt läggs vid god samarbetsförmåga och kommunikationsförmåga,
  • Mycket stor vikt läggs vid personlig lämplighet, där vi ser att du som person är strukturerad, utvecklingsinriktad, initiativrik och har en god pedagogisk förmåga att förklara och hjälpa till med praktisk tillämpning av gällande rutiner,
  • Mycket stor vikt läggs vid liknande arbetsuppgifter på högskola eller universitet alternativt inom den offentliga sektorn
  • Stor vikt läggs vid förmåga att formulera sig i tal och skrift både på svenska och engelska.
  • Vikt läggs vid erfarenhet av samordningsfrågor, exempelvis att koordinera mötesplanering, ärendehantering inom och mellan organisatoriska enheter.
  • Vikt läggs vid erfarenhet att arbeta i studiedokumentationssystemet Ladok.

Varaktighet/Arbetstid

Tillsvidareanställning med 6 månaders initial provanställning. Heltid. Tillträde enligt överenskommelse.

Lön

Individuell lönesättning tillämpas.

Ytterligare upplysningar

Katarina Offnegårdh, avdelningschef, 08-120 538 27, Suzanne Lundvall, prefekt för institutionen för idrotts-och hälsovetenskap, 08- 120 538 36

Anna Ekenberg (SACO), 08-120 538 02
Marjan Pontén (OFR/ST), 08-120 538 17

Ansökan

Sista ansökningsdag den 8 mars 2018. Ange referens Dnr GIH 2018/100. Vi tar emot ansökan via e-post: registrator@gih.se