Tre personer på centrala poster

GIH har nyligen anställt tre nya personer på centrala poster. Dessa är Sebastian Zander som är ny IT-chef, Marielle Andresén är HR-chef och Claudia Wittner arbetar som internationaliseringshandläggare.

Bild på Claudia, Sebastian och Marielle

Ny chef för Kommunikation, IT och Fastighet

Sebastian Zander har bott i Stockholm i 20 år men fortfarande hörs hans skånska. Anledningen till att han lämnade Skåne var för att alla jobb inom IT då fanns i Stockholm. Han studerade data- och arbetsvetenskap vid Blekinge Tekniska Högskola som då erbjöd den bästa IT-utbildningen i Sverige. Han arbetade först i ett litet konsultföretag inom teknikinformation med fokus på e-utbildningar.
– Då jag är hopplöst dålig på att "koda" användes min kompetens i stället till användbarhet och IT-infrastruktur. När Karolinska Institutet senare ringde och undrade om jag var intresserad av att arbeta som IT-samordnare så tackade jag ja.

På Universitetsbiblioteket byggde han bland annat under upp en IT-miljö för KI:s studenter. Han blev sedan avdelningschef med ansvar för 20 personer. Nästa steg inom KI var som driftchef för den centrala IT-verksamheten vilket var en stor utmaning.
– Det jag framför allt är stolt över är att vi lyckades gå från att vara reaktiva till att driva utvecklingen framåt.

Sebastian Zander efterträder Fredrik Nilsson och ansvarar för Kommunikation, IT och Fastighet.
– Vissa funktioner i avdelningen är mer eller mindre självgående, medan andra är klart underdimensionerade. Här vill jag förstärka både med bemanning och kompetens och se till att det blir ändamålsenliga funktioner med goda leveranser.

Sebastian bor på Tyresö tillsammans med sin sambo där han kan njuta av skärgården. Han har tidigare tränat fotboll och självförsvar. Han har kvar sitt intresse för Skåne och hejar fortfarande på Malmö FF.

Ny chef för HR och Ekonomi

Marielle Andrésen är chef för HR- och Ekonomifunktionen. Hon är utbildad vid universitetet i Örebro inom Personal och arbetslivsfrågor och har bland annat arbetat som arbetsförmedlare, konsultchef, på Post- och telestyrelsen, Näringsdepartementet och Institutionen för odontologi vid KI där hon arbetade som personalchef.
– På KI har jag jobbat brett med det mesta inom HR. Jag har även arbetat som biträdande administrativ chef där fokus för min del har handlat om organisation och delegation, verksamhetsplanering och uppföljning.

Anledningen till att Marielle valde att söka sig till GIH var för att hon blev intresserad av högskolans kärnverksamhet.
– Att arbeta på en mindre myndighet med stort ansvar är komplext och intressant! Jag måste också erkänna att GIH:s verksamhet inom fysisk aktivitet och hälsa är mer intressant än tänder...

Marielle efterträder Marie-Louise Schüssler och kommer bland annat att arbeta med kompetensförsörjning, chefsstöd och ledarutveckling, arbetsmiljö, löneprocesser och ekonomi.
– Mitt arbete behöver utgå från verksamhetens behov. Därför är det viktigt att lära känna medarbetare och GIH:s verksamhet för att tillsammans hitta bra lösningar. Jag ser mina arbetsuppgifter som en utmaning som jag tar mig an med stor entusiasm.

Då Marielles pappa är från Österrike pratar hon tyska och har tillbringat många sommarlov i Salzburg.

Till vardags är både morgnar och kvällar uppbokade med olika slags fysiska aktiviteter. Hon rider, springer och promenerar med och utan stavar.
– Det började med en hälsoundersökning som visade att min kondition var väldigt låg. Då kände jag att det var dags för en förändring. Idag rör jag på mig varje dag.

Ny internationaliseringshandläggare

Claudia Wittner arbetar som internationaliseringshandläggare, vilket är en ny tjänst vid GIH. Hon är från Tyskland och pratar även engelska, svenska och franska flytande. Dessutom förstår hon även italienska och spanska.
– Jag har lätt för språk och jag tror det kommer från min mamma som var väldigt intresserad av språk och kultur.

Hon kallar sig själv för ett "Erasmusbarn" då hon redan som 15-åring gjorde praktik i Frankrike. Hon utnyttjade olika möjligheter att studera och praktisera utomlands genom Erasmusprogrammet. Hon var i Sverige första gången 2002, men lärde sig då inte så mycket svenska då många är bra på engelska. Men det var då hon insåg hur underbart det svenska språket är!
– Jag beslöt mig för att lära mig svenska och i Tyskland lyssnade jag på svensk radio och läste svenska tidningar.

Claudia har studerat flera ämnen som statsvetenskap, franska och konstvetenskap. Efter att hon tagit sin magister valde hon att flytta till Sverige.

Claudia har arbetat med internationalisering på olika lärosäten. Senast var det Stockholms universitet som är ett stort lärosäte med en decentraliserad struktur. Det hade både för- och nackdelar.
– På GIH får jag ett bredare perspektiv och ett mer övergripande ansvar för internationaliseringsfrågor.

Tjänsten som internationaliseringshandläggare är ny och består av olika delar – både strategiskt och operativt.
– Det finns ett stort intresse av att utveckla internationalisering inom GIH, vilket känns väldigt spännande, men det återstår flera frågor som till exempel hur internationalisering kan implementeras i utbildningen.

Claudia ska även erbjuda studenter, medarbetare och doktorander möjlighet att delta i utbyten och kompetensutbildningar genom Erasmus- och Nordplusprogrammet.
– Fördelar med lärar- och personalutbyte är att de bidrar till personlig och yrkesmässig utveckling och du får träffa och utbyta erfarenheter med kollegor från andra länder.