Samtal mellan Staffan Hultgren och Urban Bergsten

BIld på Staffan HultgrenStaffan Hultgren (bilden till höger) samtalar med Urban Bergsten på temat "Hälsopedagogik och arbetsmarknad". De har under många år arbetat som kollegor vid GIH och bidragit till att skapa en framgångsrik utbildning – hälsopedagogprogrammet – som gör avtryck på arbetsmarknaden.

Samtalet fokuserar på den stundande arbetsmarknad som väntar GIH:s studenter. Tack vare grundläggande kompetens inom ämnesområdet hälsa och en pedagogisk kompetens med förhållningssätt, professionella samtal och förändringsledarskap kommer de som är utbildade hälsopedagoger att lyckas.

Kunskap om att leda människor

De vet hur man leder människor i förändring både på individ-, grupp- och samhällsnivå. De kan leda pedagogiska processer utan att vara expert med en konsultativ följsamhet utifrån uppdragsgivarens behov. Till sin hjälp har de fakta, utredningar, dokumentation, validering i kombination med mjuka kompetenser såsom skickligheter inom professionella samtal kan de leda grupprocesser, bemöta uppdragsgivare och leverera utifrån organisationens behov av insatser.

Hälsopedagoger bidrar konstruktivt på arbetsmarknaden

Inom arbetslivet är det av vikt att försöka förstå arbetsmarknadens ledarskap och gruppdynamiska processer. Hälsopedagoger från GIH har kompetens inom ledarskap och gruppdynamik för att bli en stark aktör på arbetsmarknaden inom hälsoområdet. Pedagogiken har ett vuxenperspektiv om hur vuxna lär och utvecklas, vilket är en grundförutsättning för att kunna bidra konstruktivt på arbetsmarknaden.

Ta del av samtalet