Professor Alf Thorstensson tilldelades pris

Professor Alf Thorstensson tilldelades Sveriges centralförening för idrottens främjandes (SCIF) stora pris i idrottsvetenskap för erfarna forskare 2008. Prissumman är 100.000 kr och priset delades ut i samband med Idrottsmedicinska föreningens årliga möte maj 2009 i Umeå.

Professor Alf Thorstensson leder forskningsgruppen i rörelselära och laboratoriet för Biomekanik och motorisk kontroll (BMC) vid GIH.

Intervju med Alf Thorstensson 

Hur kändes det när du fick veta att du fått priset?Alf Thorstensson

- Första känslan var att det var roligt naturligtvis!  Det är ett erkännande för den forskning jag och mina medarbetare gjort, och det känns kul att komma med i den rad av etablerade forskare som fått priset. 

Varför fick du priset?

- Motiveringen har varit att forskargärningen varit av hög kvalitet och av värde för idrott och fysisk aktivitet. Resultaten har relevans för styrke- och teknikträning och skadeuppkomst och rehabilitering. Vi har studerat olika kategorier alltifrån barn, gamla, funktionshindrade till elitidrottare. 

Vad är du själv mest nöjd med när det gäller din forskning?

- Jag är nöjd med att jag lyckats hålla ihop en bra forskningsgrupp under lång tid som lockat personer med olika kompetenser och gästforskare från olika länder och att vi hela tiden förnyat vår forskning och kunnat hålla den på en god internationell nivå. Sedan är jag mycket nöjd med att ha handlett 15 doktorander, det har varit väldigt stimulerande och berikande! 

Kan du specificera din forskning?

- Ja, jag har drivit två stora forskningslinjer ända sedan 70-talet. Den ena är mekanismer för bålkontroll och ryggbelastning, den andra handlar om neuromuskulära mekanismer för kraftreglering och trötthet.´

Vad har du tänkt göra med pengarna?

- Jag har redan gjort av med en del – jag har kunnat delta i fler konferenser och har tagit med familjen på ett par av dom. Jag har också ordnat en fest för många av de människor som har koppling till min forskargärning, det var jättetrevligt. 

Grattis till priset!

- Tack ska du ha. 

Vid pennan /Sofie Kierkegaard GIH 2009-09-02    

Alf Thorstensson i labbet