P-O Åstrand norsk hedersdoktor

I samband med Norges idrottshögskolas 40-års jubileum den 21 augusti 2008 utsågs professor emeritus Per-Olof Åstrand (Karolinska institutet, GIH) till hedersdoktor.

Det är tio år sedan NIH sist promoverade Doctor Honoris Causa. 

P-O var en av tre hedersdoktorer. De två övriga var Grete Waitz, norsk löpardrottning och professor Joan L. Duda, professor i idrottspsykologi, Birmingham University. 

Läs mer på NIH:s hemsida.