Professor Bengt Saltins minnesfond


Professor Bengt Saltin

Professor Bengt Saltin. Foto: Karin Söderlund

Professor Bengt Saltins minnesfond

Fondens ändamål är att främja idrottsfysiologisk och därmed förenlig forskning och forskarutbildning vid Gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm.

Välkommen med bidrag till fonden, vilka mottages tacksamt per plusgiro: 239-2405. Ange "GIH" som mottagare, märk talongen "Professor Bengt Saltins minnesfond" och glöm ej att ange Ert namn och adress.

Vid frågor kontakta rektor Karin Larsén.