Minnesstund för Bengt Saltin

Fredagen den 17 oktober hölls en minnesstund vid GIH med anledning av professor Bengt Saltins bortgång 12 september 2014.

Minnesceremonin samlade kollegor, vänner och familj som delade personliga och yrkesmässigaFoto på Bengt Saltin upplevelser av en mycket framstående forskare och varm medmänniska. Läs minnesruna över Bengt Saltin.

Följande gäster höll tal:

 • Gymnastik- och idrottshögskolan, Robert Boushel
 • Karolinska Institutet, Carl Johan Sundberg
 • Mittuniversitetet, Anders Söderholm
 • Centrum för Idrottsforskning, Per Nilsson
 • Svensk förening för fysisk aktivitet och idrottsmedicin, Per Renström
 • Svenska Orienteringsförbundet, Lena Larsson
 • The International Orienteering Federation, Heinz Tschudin
 • Sveriges Riksidrottsförbund, Peter Mattsson
 • Sveriges Olympiska Kommitté, Stefan Lindeberg
 • Gunnar Grimby
 • José Calbet
 • Birgitta Essén-Gustavsson
 • Åsa Saltin Meerits

Musik och rörelse framfördes av pianist Georg Öquist, högskoleadjunkt Anna Rosén samt en körkvintett. Värdar för ceremonin var rektor Karin Henriksson-Larsén och professor Peter Schantz, GIH. Minnestunden skedde i samverkan med Karolinska Institutet, Centrum för idrottsforskning, Svenska Olympiska Kommittén samt Svensk förening för fysisk aktivitet och idrottsmedicin.