Minnesruna över Berit Sjöberg

Berit Sjöberg var utbildad inom klinisk kemi, och anställdes år 1964 av Per-Olof Åstrand. Hon arbetade vid institutionen fram till år 2006.

Den fysiologiska forskningen hade expanderat snabbt under 1970-talet, och när Berit Sjöberg åter började tjänstgöra 1975 arbetade hon i det biokemiska laboratorium som låg vid före detta Statens Normalskolas lokaler på Lidingövägen 2.

Bild på Berit Sjöberg Bild från Berit Sjögrens begravning

Berit Sjöberg i laboratoriet på 1980-talet. Fotograf: Styrbjörn Bergelt. Bild till höger från begravningen.

Berit Sjöberg blev snabbt det självklara ankaret vid det laboratorium som Bengt Saltin tog initiativ till på 1960-talet. När doktorander kom och gick, stod Berit för kontinuiteten då hon kände metoderna och apparaterna.

När Berit Sjöberg gick i pension hösten 2006 hyllades hon med att personalrummet döptes till Café Beran; en skylt sattes upp ovanför entrédörren, och på den en teckning med Berit speglad i ett kärl med en kemisk lösning för att färga musklernas kapillärer.

Läs mer i artikeln "Om forskningens dolda krafter och exemplet Berit Sjöberg"i forskningsdatabasen DiVA.