Minnesruna över Alf Thorstensson

Minnesstund för Alf Thorstensson med ljus tända för hans barn samt doktorander.

 

 

 

 

 

 

 

 

Alf Thorstensson, professor i rörelselära vid Gymnastik- och idrottshögskolan med mångårig association till Institutionen för neurovetenskap vid Karolinska Institutet har avlidit efter en längre tids sjukdom, 66 år gammal.

Alf växte upp i Munkedal, Bohuslän och studerade först vid GIH och sedan Stockholms universitet, där han blev fil mag. Parallellt med studierna bedrev han forskning inom området muskelfysiologi och disputerade endast 28 år gammal.

Han fick sedan ansvar för att bygga upp ett laboratorium för att studera människans rörelser, kraftspel och hur kroppens enskilda muskler bidrar till detta. Efter några år hade det med hjälp av ny digital teknik utvecklats till ett av de mest avancerade laboratorierna i globalt perspektiv. Laboratoriet för biomekanik och motorisk kontroll (BMC) vid GIH har sedan förblivit ett internationellt centrum där Alf bedrivit sin framgångsrika forskargärning tillsammans med många nationella och internationella forskare och studenter.

Alf hade en både bred och djup kunskap, som kombinerade biomekanik, neurofysiologi, muskelfysiologi och cirkulationsfysiologi. Alfs forskning inriktades initialt på att beskriva människans rörelser och speciellt bålens stora betydelse för de flesta rörelser och hur de förändras vid olika typer av belastning, och sedan breddat forskningen till idrottens olika krav. Det resulterade i i ett stort antal viktiga vetenskapliga publikationer.

Alf kom snabbt att tas i anspråk för arbete på nationell nivå inom t.ex Idrottens forskningsråd och på internationell nivå. Han var ledamot i Executive Council av International Society of Biomechanics. Han tog på sig ett mycket stort ansvar för strategisk forskningsutveckling och bidrog stort till skapandet av forskarutbildningen i idrottsvetenskap vid GIH. Han tilldelades Sveriges centralförening för idrottens främjande (SCIF) stora pris i idrottsvetenskap för erfarna forskare 2008.

Under sin tid vid GIH och KI handledde Alf 16 doktorander. Han engagerade sig starkt i sina doktoranders utveckling till att bli självständiga forskare. Med en enastående förmåga kunde Alf forma doktorandernas idéer till tydliga och konkreta projekt och sedan, med sitt engagemang och sin kunskapsbredd, få dem att prestera sitt allra bästa. Han hade ett stort tålamod, ett exceptionellt sinne för det skrivna språket och en perfektionism som är få förunnat.

Vi hoppas att den vetenskapliga atmosfär som Alf skapat skall leva vidare genom alla oss som har fått äran att arbeta tillsammans med honom.

/Eva Andersson, Toni Arndt, Carl Askling, Anna Bjerkefors, Andrew Cresswell, Karl Daggfeldt, Maria Ekblom, Sten Grillner, Johnny Nilsson och Olga Tarassova å GIH:s vägnar.