Kinesiska längskidlandslaget

Kinesiska längskidlandslaget var på LTIV för tester to 8/11 2007.  

De testade maximal syreupptagningsförmåga, laktattröskel, styrka och skidteknik.

Läs mer om idrottslaboratoriet LTIV.