Karin Henriksson-Larsén hälsar välkommen

Välkommen alla nya och gamla besökare till vår hemsida! 

Som rektor vid en högskola med lång historia vill jag hälsa dig välkommen. 

GIH är det lärosäte som är äldst i världen med idrott som ämne. Skolan grundades 1813 ungefär samtidigt som andra kända institutioner i Stockholm - Karolinska institutet, Karolinska sjukhuset och Kungliga Tekniska högskolan. Så vi firar snart vårt 200-års jubileum.  Att vi har en så lång historia gör att vi har en lång tradition och kunskap i att utbilda studenter i ämnet Idrott.  

Den 29 juni 2010 fick vi rätt att utfärda doktorsexamen och det är en av de viktigaste händelserna i vår snart 200-åriga historia.

Forskningen vid GIH har också en lång tradition och har varit grunden till stora delar av den idrottsforskning som finns i Sverige idag. En stark forskning är grunden i utbildningen då forskning är metoder att ifrågasätta kunskap och att skapa kunskap. Forskningsmetoderna hjälper också till i det livslånga lärandet och gör att man kan värdera ny kunskap.  

Även om vi är en gammal skola så har GIH hängt med i utvecklingen och arbetat intensivt med att anpassa sig till den nya högskoleförordningen. Ett stort arbete har lagts ner på det man i högskolevärden kallar Bolognaprocessen och på vårt kvalitetsarbete. Detta har gjort att GIH har stått sig bra i de utvärderingar som görs av Högskoleverket.  

En av orsakerna till att GIH står sig bra är att GIH verkligen är ”idrott” på ett annat sätt en de övriga högskolorna och universiteten som har idrottsutbildningar eftersom vi har en möjlighet att fokusera på ämnet.

Våra studenter får lära sig ämnet både teoretiskt men också praktiskt. Det praktiska utbildningen i idrottssalen men också utanför campus som till exempel orientering, klättring, långfärdsskridskor, skidåkning i fjällen och kajakpaddling i skärgården gör att studenterna verkligen är förberedda för sina yrken som Idrottslärare, Tränare och Hälsopedagoger.  

GIH har också ett nära samarbete med de institutioner som finns i GIH:s närområde som Kungliga Tekniska högskolan, Karolinska institutet, Stockholm universitet, men också många andra utanför Stockholmsregionen som Örebro universitet och Göteborgs universitet.  

Närheten till Riksidrottsförbundet och Sveriges Olympiska Kommitté ger många andra möjligheter till samarbete. Våra många samarbetspartners gör det möjligt att bibehålla den bredd som idrottsämnet innebär. I ämnet Idrott på GIH studeras nämligen allt från idrottshistoria till humanbiologi ner på kemisk nivå. 

Att GIH:s campus ligger så centralt som det gör och verkligen har anpassade lokaler inom idrottsområdet är också en av de positiva sidorna. Dessutom finns framför husen finns en gräsplan och två tennisbanor. Bakom huset har man hela Lill-Jansskogen och Östermalms idrottsplats där undervisning i friidrott och skridskor sker, och framför GIH tronar Stockholms Stadion. 

Vi har nyligen beslutat att bygga ut skolan eftersom vi inte ryms i våra lokaler. De nya lokalerna skall vara klara till 2012, det vill säga innan 200-års jubiléet.     

Karin Henriksson-Larsén
Rektor, Professor