Intervju med Erik Hemmingsson

Bild på Erik HemmingssonErik Hemmingsson fick en förfrågan från Bonnier Fakta om han ville skriva en bok om sin forskning på övervikt.
– Som forskare är det alltid en utmaning att nå ut med viktiga budskap och nu fick jag chansen att ge min syn på hur övervikt uppstår, speciellt tidigt i livet, och hur individer kan hitta en lösning på övervikt som är bättre än bantning och dieter.

Med boken "Slutbantat" vill Erik förmedla att övervikt inte innebär att det är något fel på kroppen.
– Bara för att kroppen lätt lagrar energi beror det inte på en svag karaktär. Det har sin grund i starka biologiska krafter i kombination med ett samhälle som hela tiden inbjuder till ohälsosamma val.

Boken vänder sig till människor som kämpat med vikten under lång tid.
– Många har varit överviktiga sedan de varit små, och de behöver få nya perspektiv på vikten och hur kroppen fungerar. Det medför att de kan få bättre verktyg att hantera vikten och välmåendet.

Vilka mat- och kosttrender ser du i samhället som vi bör vara vaksamma för?
– De värsta modedieterna är nog på väg ut nu, och det finns oftast en viss logik i de dieter som nu florerar. När det gäller maten så är det framför allt den ultra-processade skräpmaten som är det stora problemet som inte har den gamla uppdelningen i fett, kolhydrater och protein. Det är dags att fokusera på matens övergripande kvalitet, och även inse att vad som är bra mat kan variera från person till person.

Det finns olika orsaker till varför vissa blir överviktiga medan andra smala.
– Det kan bero på till exempel ärftlighet, födelsevikt, uppväxtfaktorer, hur många fettceller du bildar tidigt i livet, stress, psykologiska faktorer, livsstil och klasskillnader. Lite förenklat kan man säga att det blir en brutal krock mellan vår ärvda fysiologi och vår nuvarande miljö, och vissa är betydligt mer sårbara än andra för att gå upp i vikt. Traditionellt har det varit en fördel, men så ser det inte ut längre.

Erik säger att magsäckskirurgi är delvis en effektiv metod för de med kraftig övervikt, men den bör användas försiktigt.
– Läkemedel kan hjälpa vissa, men annars är det livsstilsfaktorer och stresshantering som är två viktiga faktorer. Terapi är en klart underutnyttjad metod, men kraftig övervikt är extremt svår att bli av med. Oftast finns bakomliggande sjukdomar bakom övervikt, inte minst psykisk ohälsa. Men även olika hormonella rubbningar är vanligt. Dessutom ger vissa läkemedel en viktökning som biverkan.

Hur påverkas hälsan och välmåendet av övervikt?Bild på omslaget till boken Slutbantat
– En viss övervikt är inte speciellt farligt, men vid kraftig övervikt ökar hälsoriskerna. En vanlig konsekvens av övervikt är diskriminering och stigmatisering, vilket ofta är det som överviktiga patienter tycker är den absolut värsta konsekvensen.

En farlig konsekvens när kroppen bantar är att den går den ner på sparlåga för att försvara fettet i fettcellerna, det vill säga energireserven.
– Vi gör inte av med lika mycket energi per kilo som tidigare, det gäller både i vila och när vi motionerar. Vi får även en ökad hungersignalering och en minskad mättnadskänsla. Det kommer heller inte försvinna några fettceller utan de signalerar till hjärnan att det är dags att fylla på.

Finns det då ett perfekt sätt att gå ner i vikt som passar alla?
– Nej, det finns inga patentlösningar, utan det gäller att hitta en väg som är framkomlig med individuella förutsättningar och målsättningar. De flesta behöver acceptera en viss övervikt, så kallad trivselvikt, och fokusera på en hälsosam livsstil och inte minst må bra psykiskt och emotionellt. Det bästa är att inte fokusera på vikten utan att se en viktnedgång som en eventuell bonus av en sund livsstil och god mental hälsa.

Hur är våra fördomar mot de med kraftig övervikt?
– Överviktiga tillhör en av våra absolut mest sårbara grupper. Överviktiga barn ses som slöa, lata och dumma av andra barn. Vuxna diskrimineras i jobbintervjuer, i sjukvården, och när det gäller relationer, och stämplas ofta som viljesvaga och karaktärslösa. Detta måste få ett stopp, och det hoppas jag boken kan hjälpa till med.

Vad ska vi kalla de som har övervikt?
– Vikten behöver inte vara något som vi fokuserar på. Vi funderar ju inte på vad vi ska kalla de som är långa eller korta. Tyvärr dömer vi extremt mycket idag efter utseende, och ser inte personen bakom.

Eriks råd och rekommendationer till de som vill gå ner i vikt är att inte banta!
– Lär dig i stället att förstå din kropp och varför den lagt på sig extra kilon. Lär dig tycka om din kropp, acceptera en viss övervikt och gör saker i samklang med kroppen, istället för att bestraffa den. Hitta din trivselvikt som du kan befinna dig på utan större ansträngning, och fokusera i stället på bra mat, rolig motion, god sömn, och regelbunden återhämtning.

Boken Slutbantat ges ut av Bonnier Fakta och kommer ut den 27 december. Den kan redan nu beställas från olika bokhandlares webbplatser. 

Läs även pressmeddelandet om boken Slutbantat