Professor Peter Schantz deltar vid FN-möte

Nyheten publicerad | 2011-09-19

GIH-läraren och professorn Peter Schantz har av regeringen utsetts att medverka som rådgivare vid FN:s högnivåmöte om icke smittsamma sjukdomar i New York 19-20 september 2011.

Vid ett seminarium i samband med konferensen föreläser Schantz om ”How the physical environment can promote physical activity and prevent non-communicable diseases”.