Docent Toni Arndt ordförande

Nyheten publicerad | 2011-06-28

GIH- forskaren och docenten Toni Arndt blev nyss vald till "president elect" (den som blir framtida ordförande) i den internationella Footwear Biomechanics Group som är ansluten till International Society of Biomechanics (ISB). Gruppen driver ledande forskning kring biomekaniska aspekter av skor. Många nyheter inom produktutveckling av skor härrör från denna forskargrupp och görs för att främja hälso- och prestationsresultat.

Toni Arndt blir president-elect i två år och sedan president från 2013-2015.