Vikarierande bibliotekarie (100 %)

Fakta

 • Tidsbegränsad anställning
 • Heltid
 • Ansök senast: 24 februari 2019

Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, är världens äldsta idrottshögskola. Lärosätet ligger vid Stockholms Stadion och är Sveriges främsta kunskapscentrum för idrott, fysisk aktivitet och hälsa. Här utbildas lärare i idrott och hälsa, tränare, hälsopedagoger, sport managers, idrottsvetare och forskare. GIH bedriver idrottsvetenskaplig forskning, ofta i nära samarbete med andra lärosäten och intressenter i samhället, på både nationell och internationell nivå. GIH har idag 140 medarbetare och cirka 1 000 studenter.

Stockholm, Stockholms län

Ref: GIH 2019/64

Arbetsuppgifter 

GIH-biblioteket är Sverige enda offentliga specialbibliotek inom idrott, fysisk aktivitet och hälsa. Samlingarna är tvärvetenskapliga, med tyngdpunkt på humanbiologi, beteendevetenskap och historia. Bibliotekets främsta uppgift är att vara ett stöd för studenternas lärande och för forskarnas och lärarnas arbete, men även att vara en tillgång för den idrottsintresserade allmänheten.

Arbetsuppgifter

 • schemalagd tjänstgöring i bibliotekets informationstjänst
 • undervisning av GIH:s studenter på grund- och avancerad nivå
 • delta i projekt kring öppen vetenskap
 • ytterligare arbetsuppgifter kan tillkomma

Behörighetskrav

Behörig att anställas är den som har:

 • Examen i biblioteks- och informationsvetenskap
 • förmåga att samarbeta samt den förmåga och lämplighet i övrigt som behövs för anställningen vilket bland annat beskrivs i GIH:s medarbetarskapspolicy.

Bedömningsgrunder

För denna anställning har följande bedömningsgrunder fastställts:

 • Mycket stor vikt läggs vid personlig lämplighet för anställningen, såsom såsom noggrannhet, känsla för service och att du har god förmåga till självständigt arbete
 • Mycket stor vikt läggs vid vana från arbete i informationstjänst, gärna från universitets- eller högskolebibliotek
 • Mycket stor vikt läggs vid intresse för och erfarenhet av undervisning, gärna från universitets- eller högskolebibliotek
 • Stor vikt läggs vid erfarenhet av praktiskt arbete med öppen vetenskap, i första hand forskningsdata
 • Stor vikt läggs vid goda IT-kunskaper

Varaktighet/Arbetstid

Anställningen är en en tidsbegränsad anställning under perioden 2019-04-01-- 2019-12-31.

Sysselsättningsgraden motsvarar 100 % av heltid.

Lön

Individuell lönesättning tillämpas.

Ansökningsförfarande

Du ansöker via vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök". Handlingar bifogas elektroniskt och ska vara i word- eller pdf-format. Ansökan ska innefatta följande handlingar:

 • sammanställning av utbildningar, anställningar, pedagogiska, vetenskapliga och administrativa meriter samt ledningsuppdrag (CV),
 • personligt brev.


Ansökan ska vara GIH tillhanda senast den 24 februari 2019.

 

 

Åberopade meriter ska kunna intygas vid anmodan. GIH verkar för mångfald och jämställdhet inom samtliga anställningskategorier. Vi ser därför gärna sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.