Projektassistent till forskningsprojekt inom idrottspsykologi (50 %)

Fakta

 • Tidsbegränsad anställning
 • Deltid
 • Ansök senast: 26 februari 2019

Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, är världens äldsta idrottshögskola. Lärosätet ligger vid Stockholms Stadion och är Sveriges främsta kunskapscentrum för idrott, fysisk aktivitet och hälsa. Här utbildas lärare i idrott och hälsa, tränare, hälsopedagoger, sport managers, idrottsvetare och forskare. GIH bedriver idrottsvetenskaplig forskning, ofta i nära samarbete med andra lärosäten och intressenter i samhället, på både nationell och internationell nivå. GIH har idag 140 medarbetare och cirka 1 000 studenter.

Stockholm, Stockholms län

Ref: GIH 2019/65

Ämnesbeskrivning

Idrottsvetenskap är ett flervetenskapligt ämne som tar sin utgångspunkt i idrottsliga praktiker som belyses utifrån humanistiska och samhällsvetenskapliga respektive medicinska och naturvetenskapliga perspektiv. GIH är ett litet lärosäte med starkt varumärke som attraherar olika samverkanspartners och finansiärer. Mellan ledning och verksamhet är det korta kommunikations- och beslutsvägar. Som medarbetare får du möjlighet att arbeta i en bred roll tillsammans med engagerade kollegor med olika bakgrund och professioner. GIH är ett lärosäte som värnar om att ge plats för kvalitet, engagemang och nytänkande.

GIH söker nu en projektassistent att bistå forskning inom tre projekt:

 • Perfektionism och prestation: En studie inom friidrott, i samarbete med forskare vid York St John University, England. Vi mäter perfektionism via enkäter och samlar in prestationsdata.
 • Att främja välmående och stävja ohälsa i dansträning: En interventionsstudie vid Kungliga Svenska Balettskolan i samarbete med forskare vid Karolinska Institutet, Linnéuniversitetet och Norges Idrottshögskola. Vi mäter välmående, ohälsa och perfektionism. Interventionen baseras i kognitiv beteendeterapi (KBT).
 • Tidig specialisering och hälsosamt engagemang: En studie inom estetisk idrott och dans i samarbete med en doktorand vid GIH. Vi mäter specialiseringshistorik, perfektionism, motivation, föräldraengagemang och avhoppsintentioner via enkäter.

Arbetsuppgifter 

Arbetsuppgifterna innefattar projektorganisering såsom att boka tider för datainsamlingar med, rekrytera samt kommunicera med deltagare och att genomföra datainsamlingar framförallt via enkäter med unga idrottare och dansare. Många datainsamlingar sker i Stockholmsområdet, men andra kan innebära resor. Enstaka övernattningar kan förekomma, liksom vissa datainsamlingar på kvällar och helger. Därtill ingår databearbetning inklusive inmatning av enkätdata, samarbete med flera olika forskargrupper, samt i övrigt förekommande arbetsuppgifter inom ramen för projekten.

Projektorganisation samt datainsamlingar sker på svenska, medan samarbete inom forskningsgrupperna sker huvudsakligen på engelska. Beroende på intressen och erfarenheter kan det finnas möjlighet att skriva uppsats (självständigt arbete) inom något av projekten.

Behörighetskrav

Behörig att anställas är den som har:

 • Filosofie kandidatexamen inom idrottsvetenskap eller något annat relevant ämnesområde,
 • Akademiska kunskaper i idrottspsykologi eller något närliggande psykologiområde (minst 15 hp).

Bedömningsgrunder

För denna anställning har följande bedömningsgrunder fastställts:

 • Mycket stor vikt läggs vid förmåga att samarbeta med kollegor, fungera väl i arbetslag, ett strukturerat och noggrannt förhållningssätt, förmåga att ta eget ansvar. 
 • Mycket stor vikt läggs vid grundläggande kunskaper i kvantitativ forskningsmetodik samt erfarenhet av att genomföra enkätdatainsamlingar,
 • Mycket stor vikt läggs vid administrativ skicklighet som är av betydelse för de arbetsuppgift­er som ingår i anställningen,
 • Mycket stor vikt läggs vid ett strukturerat och noggrannt förhållningssätt samt ett stort engagemang för arbetsuppgifterna,
 • Mycket stor vikt läggs vid förmåga att kommunicera med såväl ungdomar som ledare samt god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska,
 • Vikt läggs vid intresse av idrottspsykologi (gärna kring perfektionism, motivation, och/eller andra ovan nämnda variabler),
 • Vikt läggs vid kunskap och egen erfarenhet inom estetisk idrott och dans samt erfarenhet av arbete med barn och/eller ungdomar inom idrott eller dans.

Varaktighet/Arbetstid

Tidsbegränsad anställning i 12 månader, motsvarande 50% av heltid. Tillträde den 11 mars 2019 eller enligt överenskommelse.

Lön

Individuell lönesättning tillämpas.

Ansökningsförfarande

Du ansöker via vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen. Ansökan ska innefatta följande handlingar:

 • Ett kortfattat brev där du beskriver ditt intresse och personliga lämplighet för tjänsten (max 1 sida A4)
 • En sammanställning av relevanta utbildningar, anställningar, vetenskapliga och administrativa meriter samt ledningsuppdrag (CV; max 5 sidor A4),
 • Intyg på erhållna högskolepoäng inom idrottspsykologi och andra relevanta ämnen (LADOK-utdrag).

Ansökan ska vara GIH tillhanda senast den 26 februari 2019. 

Åberopade meriter ska kunna intygas vid anmodan. GIH verkar för mångfald och jämställdhet inom samtliga anställningskategorier. Vi ser därför gärna sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.