Projektassistent till projekt om hälsotester, inriktning fysisk aktivitet och hälsa (30 %)

Fakta

 • Tidsbegränsad anställning
 • Deltid
 • Ansök senast: 01 februari 2019

Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, är världens äldsta idrottshögskola. Lärosätet ligger vid Stockholms Stadion och är Sveriges främsta kunskapscentrum för idrott, fysisk aktivitet och hälsa. Här utbildas lärare i idrott och hälsa, tränare, hälsopedagoger, sport managers, idrottsvetare och forskare. GIH bedriver idrottsvetenskaplig forskning, ofta i nära samarbete med andra lärosäten och intressenter i samhället, på både nationell och internationell nivå. GIH har idag 140 medarbetare och cirka 1 000 studenter.

Stockholm, Stockholms län

Ref: GIH 2019/7

Ämnesbeskrivning

Idrottsvetenskap är ett flervetenskapligt ämne som tar sin utgångspunkt i idrottsliga praktiker som belyses utifrån humanistiska och samhällsvetenskapliga respektive medicinska och naturvetenskapliga perspektiv. Vid GIH förekommer undervisning och forskning inom de humanbiologiska, humanistiska och samhällsvetenskapliga kunskapsfälten, fördelade på tre övergripande inriktningar (enheter): prestation och träning, fysisk aktivitet och hälsa respektive kultur och lärande. 

Sedan många år sker framtagande och vidareutveckling av de i undervisningen ingående hälsoprojekten vid GIH. Den aktuella tjänstens inriktning är testverksamhet i ämnesområdet folkhälsa med inriktning fysisk aktivitet, med mätmetodik av olika fysiologiska tester och fysisk aktivitet, bland annat för seniorer. Vid GIH finns Laboratoriet för biomekanik och motorisk kontroll (BMC), Åstrandlaboratoriet (ÅL) och Laboratoriet för tillämpad idrottsvetenskap (LTIV).

GIH är ett litet lärosäte med starkt varumärke som attraherar olika samverkanspartners och finansiärer. Mellan ledning och verksamhet är det korta kommunikations- och beslutsvägar. Som medarbetare får du möjlighet att arbeta i en bred roll tillsammans med engagerade kollegor med olika bakgrund och professioner. GIH är ett lärosäte som värnar om att ge plats för kvalitet, engagemang och nytänkande.

Arbetsuppgifter 

I arbetsuppgifterna ingår att under handledning ansvara för insamling av data för olika fysiologiska tester och hälsoenkätfrågor om upplevd hälsa och fysiska aktivitetsvanor. I anställningen kan arbetsuppgifter som projektledning av hälsotester komma att ingå för hela eller delar av projekt med inriktning mot fysisk aktivitet. Undervisningen kan äga rum inom framför allt hälsopedagogprogrammet.

Behörighetskrav

Behörig att anställas är den som har:

 • avlagt grundläggande examen i idrott/idrottsvetenskap samt masterexamen inom området för tjänsten
 • avlagt hälsopedagogexamen eller avslutat kurser i folkhälsa, inriktning fysisk aktivitet 90 hp
 • förmåga att samarbeta samt den förmåga och lämplighet i övrigt som behövs för anställningen vilket bland annat beskrivs i GIH:s medarbetarskapspolicy.

Bedömningsgrunder

För denna anställning har följande bedömningsgrunder fastställts:

 • Mycket stor vikt läggs vid skicklighet och erfarenhet av de relevanta ämnesområdena för anställningens inriktning.
 • Mycket stor vikt läggs vid djupa och breda kunskaper inom kunskapsområdet mätning av fysiologiska tester (maximala tester av kondition och styrka) och fysisk aktivitet inom hälsoprojekt med fysisk aktivitet för seniorer.
 • Stor vikt läggs vid erfarenhet av arbete med folkhälsa med inriktning mot fysisk aktivitet, inklusive projekt-/delprojektledning.
 • Stor vikt fästs vid förmåga att samarbeta med kollegor och fungera väl i arbetslag.
 • Stor vikt läggs vid personlig lämplighet såsom ansvarstagande och engagemang.
 • Stor vikt läggs vid administrativ skicklighet som är av betydelse för de arbetsuppgifter som ingår i anställningen.
 • Vikt läggs vid förmåga att samverka med det omgivande samhället.
 • Vikt läggs vid god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska.

Varaktighet/Arbetstid

Tidsbegränsad anställning i motsvarande 30% under 6 månader, med start 15 februari eller enligt överenskommelse. 

Lön

Individuell lönesättning tillämpas.

Ansökningsförfarande

Du ansöker via vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen. Handlingar bifogas elektroniskt och ska vara i word- eller pdf-format. Ansökan ska innefatta följande handlingar:

 • sammanställning av utbildningar, anställningar, vetenskapliga och administrativa meriter samt (CV)
 • kortfattad skriftlig redogörelse för vetenskaplig, pedagogisk och annan verksamhet
 • Personligt brev där du kortfattat redogör för din lämplighet för anställningen, med särskilt fokus på erfarenheter av liknande arbetsuppgifter. Här ingår att redogöra för erfarenheter av olika fysiologiska tester och annan verksamhet.

Ansökan ska vara GIH tillhanda senast den 1 februari 2019.

Åberopade meriter ska kunna intygas vid anmodan. GIH verkar för mångfald och jämställdhet inom samtliga anställningskategorier. Vi ser därför gärna sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.