Projektanställd handläggare (100 %)

Fakta

 • Tidsbegränsad anställning
 • Heltid
 • Ansök senast: 30 januari 2019

Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, är världens äldsta idrottshögskola. Lärosätet ligger vid Stockholms Stadion och är Sveriges främsta kunskapscentrum för idrott, fysisk aktivitet och hälsa. Här utbildas lärare i idrott och hälsa, tränare, hälsopedagoger, sport managers, idrottsvetare och forskare. GIH bedriver idrottsvetenskaplig forskning, ofta i nära samarbete med andra lärosäten och intressenter i samhället, på både nationell och internationell nivå. GIH har idag 140 medarbetare och cirka 1 000 studenter.

Stockholm, Stockholms län

Ref: GIH 2019/8

GIH är ett lärosäte i det lilla formatet, med en förvaltningsorganisation som består av ett trettiotal medarbetare. Förvaltningen bistår hela organisationen med administrativt stöd, och medarbetarna har ofta ansvar för flera verksamhetsdelar. Utbildnings- och forskningsavdelningen som är en del av förvaltningen består av tio personer. Vi arbetar bland annat med antagning, examen, studie- och karriärvädledning, studentutbyte, forskningsstöd och stöd till studenter, nämnder och institutionen.

Arbetsuppgifter 

Du kommer att arbeta med:

 • Utveckling av processer för utbildning på forskarnivå,
 • Utveckling av arbetet med karriärvägledning för doktorander,
 • Översättningsarbeten till engelska,
 • Andra uppgifter som kan förekomma vid Utbildnings- och forskningsavdelningen

Behörighetskrav

Behörig att anställas är den som har:

 • Akademisk examen, gärna doktorsexamen,
 • Goda kunskaper i svenska och engelska vad gäller tal och skrift,
 • förmåga att samarbeta samt den förmåga och lämplighet i övrigt som behövs för anställningen vilket bland annat beskrivs i GIH:s medarbetarskapspolicy.

Bedömningsgrunder

För denna anställning har följande bedömningsgrunder fastställts:

 • Mycket stor vikt läggs vid samarbetsförmåga och kommunikationsförmåga,
 • Mycket stor vikt läggs vid personlig lämplighet, där vi ser att du som person är trygg, strukturerad, initiativrik, har god pedagogisk förmåga, samt har ett utvecklingsinriktat arbetssätt.
 • Vikt läggs vid erfarenhet av att driva forskarutbildningsfrågor vid till exempel antagning och karriärvgledning av doktorander,
 • Vikt läggs vid erfarenhet av översättningsarbete till engelska,
 • Stor vikt läggs vid erfarenhet av att ha arbetat på annan högskola eller universitet.

Varaktighet/Arbetstid

Anställningen är en tidsbegränsad anställning till och med 31 december 2019 med tillträde enligt överenskommelse.

Sysselsättningsgraden motsvarar 100% av heltid.

Lön

Individuell lönesättning tillämpas.

Ansökningsförfarande

Du ansöker via vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök". Handlingar bifogas elektroniskt och ska vara i word- eller pdf-format. Ansökan ska innefatta följande handlingar:

 • sammanställning av utbildningar, anställningar och administrativa meriter (CV),
 • personligt brev.

Ansökan ska vara GIH tillhanda senast den 30 januari 2019.

Åberopade meriter ska kunna intygas vid anmodan. GIH verkar för mångfald och jämställdhet inom samtliga anställningskategorier. Vi ser därför gärna sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.