Projektassistent till forskningsprojekt (100 %)

Fakta

 • Tidsbegränsad anställning
 • Heltid
 • Ansök senast: 27 januari 2019

Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, är världens äldsta idrottshögskola. Lärosätet ligger vid Stockholms Stadion och är Sveriges främsta kunskapscentrum för idrott, fysisk aktivitet och hälsa. Här utbildas lärare i idrott och hälsa, tränare, hälsopedagoger, sport managers, idrottsvetare och forskare. GIH bedriver idrottsvetenskaplig forskning, ofta i nära samarbete med andra lärosäten och intressenter i samhället, på både nationell och internationell nivå. GIH har idag 140 medarbetare och cirka 1 000 studenter.

Stockholm, Stockholms län

Ref: GIH 2018/615

Ämnesbeskrivning

Idrottsvetenskap är ett flervetenskapligt ämne som tar sin utgångspunkt i idrottsliga praktiker som belyses utifrån humanistiska och samhällsvetenskapliga respektive medicinska och naturvetenskapliga perspektiv. Vid GIH förekommer undervisning och forskning inom de humanbiologiska, humanistiska och samhällsvetenskapliga kunskapsfälten, fördelade på tre övergripande inriktningar (enheter): prestation och träning, fysisk aktivitet och hälsa respektive kultur och lärande.  Vid GIH finns Laboratoriet för biomekanik och motorisk kontroll (BMC), Åstrandlaboratoriet (ÅL) och Laboratoriet för tillämpad idrottsvetenskap (LTIV).

GIH är ett litet lärosäte med starkt varumärke som attraherar olika samverkanspartners och finansiärer. Mellan ledning och verksamhet är det korta kommunikations- och beslutsvägar. Som medarbetare får du möjlighet att arbeta i en bred roll tillsammans med engagerade kollegor med olika bakgrund och professioner. GIH är ett lärosäte som värnar om att ge plats för kvalitet, engagemang och nytänkande.

Arbetsuppgifter 

Sökande kommer att ingå i en forskargrupp som arbetar med en kartläggningsstudie om ungas hjärnhälsa i skolor. I projektassistentens arbetsuppgifter ingår rekrytering av skolor och forskningsdeltagare, datainsamling och databearbetning av fysisk aktivitet, matvanor, psykisk hälsa, sömn, kondition och kognitiva funktioner.

Behörighetskrav

Behörig att anställas är den som har:

 • avlagt masterexamen i idrottsvetenskap, folkhälsovetenskap eller annat relevant ämne.
 • förmåga att samarbeta samt den förmåga och lämplighet i övrigt som behövs för anställningen vilket bland annat beskrivs i GIH:s medarbetarskapspolicy.

Bedömningsgrunder

För denna anställning har följande bedömningsgrunder fastställts:

 • Mycket stor vikt läggs vid tidigare erfarenhet av liknande projekt i skolor, med rekrytering av skolor och forskningsdeltagare respektive datainsamling.
 • Mycket stor vikt läggs vid tidigare erfarenhet av bearbetning av insamlad data av fysisk aktivitet, matvanor, psykisk hälsa, sömn, kondition och kognitiva tester.
 • Stor vikt läggs vid erfarenhet av skolkontakter samt arbete med barn och ungdomar.
 • Stor vikt fästs vid personlig lämplighet för anställningen, såsom kommunikativ förmåga och förmåga till helhetssyn och uthållighet.

Varaktighet/Arbetstid

Tidsbegränsad anställning i 12 månader, motsvarande 100 % av heltid. Planerat tillträde 15 februari 2019 eller enligt överenskommelse.

Lön

Individuell lönesättning tillämpas.

Ansökningsförfarande

Du ansöker via vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen. Handlingar bifogas elektroniskt och ska vara i word- eller pdf-format. Ansökan ska innefatta följande handlingar:

 • sammanställning av utbildningar, anställningar, vetenskapliga och administrativa meriter samt (CV)
 • kortfattad skriftlig redogörelse för tidigare arbete arbetsuppgifter liknande de som efterfrågas ovan

Ansökan ska vara GIH tillhanda senast den 27 januari, 2019.

Åberopade meriter ska kunna intygas vid anmodan. GIH verkar för mångfald och jämställdhet inom samtliga anställningskategorier. Vi ser därför gärna sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.