Projektassistent till forskargruppen fysisk aktivitet och hjärnhälsa (100 %)

Fakta

 • Tidsbegränsad anställning
 • Heltid
 • Ansök senast: 16 december 2018

Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, är världens äldsta idrottshögskola. Lärosätet ligger vid Stockholms Stadion och är Sveriges främsta kunskapscentrum för idrott, fysisk aktivitet och hälsa. Här utbildas lärare i idrott och hälsa, tränare, hälsopedagoger, sport managers, idrottsvetare och forskare. GIH bedriver idrottsvetenskaplig forskning, ofta i nära samarbete med andra lärosäten och intressenter i samhället, på både nationell och internationell nivå. GIH har idag 140 medarbetare och cirka 1 000 studenter.

Stockholm, Stockholms län

Ref: GIH 2018/575

Ämnesbeskrivning

Idrottsvetenskap är ett flervetenskapligt ämne som tar sin utgångspunkt i idrottsliga praktiker som belyses utifrån humanistiska och samhällsvetenskapliga respektive medicinska och naturvetenskapliga perspektiv. Vid GIH förekommer undervisning och forskning inom de humanbiologiska, humanistiska och samhällsvetenskapliga kunskapsfälten, fördelade på tre övergripande inriktningar (enheter): prestation och träning, fysisk aktivitet och hälsa respektive kultur och lärande. Vid GIH finns Laboratoriet för biomekanik och motorisk kontroll (BMC), Åstrandlaboratoriet (ÅL) och Laboratoriet för tillämpad idrottsvetenskap (LTIV).

 

Arbetsuppgifter 

Forskargruppen Fysisk aktivitet och hjärnhälsa vid GIH genomför ett flertal forskningsprojekt där vi studerar betydelsen av stillasittande och träningsbeteende för hälsosamma hjärnfunktioner såsom kognitiv förmåga och psykisk hälsa. Den nu aktuella tjänsten avser arbete i en pågående studie där GIH biträder Folkhälsomyndigheten vid en datainsamling. I anställningen ingår att leda insamling av data och medverka vid analys av data kring barns och vuxnas fysiska aktivitetsmönster. Datainsamlingen genomförs med ett molnbaserat accelerometersystem, där kvalitetskontroll genomförs löpande, vilket innebär kontakter med ansvariga forskare. Datainsamling sker utöver med accelerometri också enkäter, såväl pappersenkäter som webenkäter, samt intervjuer.  I arbetsuppgifterna ingår därför vidare att distribuera accelerometrar och enkäter till studiedeltagare, samt hålla kontakter med studiedeltagare. Assistenten ansvarar också för koordinering av datainsamling via intervju, vilket innebär samverkan med medarbetare inom projektet. Dessutom medverkar assistenten löpande i samverkansarbete med Folkhälsomyndigheten. 

GIH är ett litet lärosäte med starkt varumärke som attraherar olika samverkanspartners och finansiärer. Mellan ledning och verksamhet är det korta kommunikations- och beslutsvägar. Som medarbetare får du möjlighet att arbeta i en bred roll tillsammans med engagerade kollegor med olika bakgrund och professioner. GIH är ett lärosäte som värnar om att ge plats för kvalitet, engagemang och nytänkande.

Behörighetskrav

Behörig att anställas är den som har:

 • avlagt masterexamen inom idrottsvetenskap eller motsvarande område .

Bedömningsgrunder

För denna anställning har följande bedömningsgrunder fastställts:

 • Mycket stor vikt läggs vid erfarenhet av att planera, samordna och genomföra datainsamling med accelerometer, enkät samt intervjuer (på distans, via telefon/skype).
 • Stor vikt läggs vid erfareneht av arbete med accelerometersystemet RM42 och den associerade mjukvaran.
 • Stor vikt läggs vid erfarenhet att samverka med andra myndigheter i forsknings- och utvecklingsarbete.
 • Stor vikt läggs vid god samarbetsförmåga och personlig lämplighet för anställningen såsom noggrannhet, förmåga till helhetsperspektiv, analytisk förmåga, samt förmåga att organisera, planera och samverka med såväl forskare som det omgivande samhället.
 • Vikt läggs vid administrativ skicklighet som är av betydelse för de arbetsuppgifter som ingår i anställningen.
 • Vikt läggs vid förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska.

Varaktighet/Arbetstid

Anställningen är en tidsbegränsad anställning till och med den 31 maj 2019, med tillträde den 1 februari 2019 eller enligt överenskommelse. Sysselsättningen motsvarar 100% av heltid.

Lön

Individuell lönesättning tillämpas.

Ansökningsförfarande

Du ansöker via vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen. Handlingar bifogas elektroniskt och ska vara i word- eller pdf-format. Ansökan ska innefatta följande handlingar:

 • sammanställning av utbildningar, anställningar, vetenskapliga och administrativa meriter m.m. (CV)
 • kortfattad skriftlig redogörelse för vetenskaplig, pedagogisk och annan verksamhet

Ansökan ska vara GIH tillhanda senast den 16 dec 2018. 

 

Åberopade meriter ska kunna intygas vid anmodan. GIH verkar för mångfald och jämställdhet inom samtliga anställningskategorier. Vi ser därför gärna sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.