Projektassistent till forskningsprojekt om fysisk aktivitet och hjärnhälsa (100%)

Fakta

 • Tidsbegränsad anställning
 • Heltid
 • Ansök senast: 20 december 2018

Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, är världens äldsta idrottshögskola. Lärosätet ligger vid Stockholms Stadion och är Sveriges främsta kunskapscentrum för idrott, fysisk aktivitet och hälsa. Här utbildas lärare i idrott och hälsa, tränare, hälsopedagoger, sport managers, idrottsvetare och forskare. GIH bedriver idrottsvetenskaplig forskning, ofta i nära samarbete med andra lärosäten och intressenter i samhället, på både nationell och internationell nivå. GIH har idag 140 medarbetare och cirka 1 000 studenter.

Stockholm, Stockholms län

Ref: GIH 2018/574

Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, har erhållit ett stort anslag för att studera fysisk aktivitet och psykisk hälsa samt kognitiv förmåga. Detta fyraåriga projekt syftar till att öka förståelsen av den relativa betydelsen av stillasittande och träningsbeteende för hälsosamma hjärnfunktioner.

GIH är ett litet lärosäte med starkt varumärke som attraherar olika samverkanspartners och finansiärer. Mellan ledning och verksamhet är det korta kommunikations- och beslutsvägar. Som medarbetare får du möjlighet att arbeta i en bred roll tillsammans med engagerade kollegor med olika bakgrund och professioner. GIH är ett lärosäte som värnar om att ge plats för kvalitet, engagemang och nytänkande.

Arbetsuppgifter 

I arbetsuppgifterna ingår att under handledning ansvara för insamling av konditionsdata, psykisk hälsa, blodprov och kognitiv förmåga i projektet ”Fysiskt aktivitetsmönster och hälsosamma hjärnfunktioner” på företag i olika orter i södra och mellersta Sverige.

Behörighetskrav

Behörig att anställas är den som har:

 • avlagt kandidatexamen eller masterexamen inom idrottsvetenskap, hälsopedagogik, fysioterapi, medicin eller motsvarande område.
 • förmåga att samarbeta samt den förmåga och lämplighet i övrigt som behövs för anställningen vilket bland annat beskrivs i GIH:s medarbetarskapspolicy.

Bedömningsgrunder

För denna anställning har följande bedömningsgrunder fastställts:

 • Mycket stor vikt läggs vid erfarenhet av att genomföra submaximala konditions­test på cykelergometer samt erfarenhet av objektiv mätning av fysisk aktivitet och kognition.
 • Stor vikt läggs vid erfarenhet av att genomföra stora enkätdatainsamlingar och vid hantering av blodprov.
 • Stor vikt läggs vid god samarbetsförmåga och personlig lämplighet för anställningen såsom noggrannhet, förmåga till helhetsperspektiv, analytisk förmåga, samt förmåga att organisera, planera och samverka med såväl forskare som företag.
 • Vikt läggs vid förmåga att samverka med det omgivande samhället, både nationellt och internationellt.
 • Vikt läggs vid administrativ skicklighet som är av betydelse för de arbetsuppgifter som ingår i anställningen.
 • Vikt läggs vid arbetslivserfarenhet, i synnerhet från privat sektor.
 • Vikt läggs vid förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska.

Varaktighet/Arbetstid

Anställningen är en tidsbegränsad anställning i 4 månader, dock längst till och med 31 maj 2019. Tillträde så snart som möjligt enligt överenskommelse, dock tidigast den 1 februari 2019. Sysselsättningsgraden motsvarar 100% av heltid. 

Lön

Individuell lönesättning tillämpas.

Ansökningsförfarande

Du ansöker via vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen. Handlingar bifogas elektroniskt och ska vara i word- eller pdf-format. Ansökan ska innefatta följande handlingar:

 • En sammanställning av utbildningar, anställningar, pedagogiska och administrativa meriter (CV)
 • Personligt brev där du kortfattat redogör för din lämplighet för anställningen, med särskilt fokus på erfarenheter av liknande arbetsuppgifter.

Ansökan ska vara GIH tillhanda senast den 20 december 2018.  

Åberopade meriter ska kunna intygas vid anmodan. GIH verkar för mångfald och jämställdhet inom samtliga anställningskategorier. Vi ser därför gärna sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.