Seniorforskare i näringsfysiologi med inriktning mot idrottsvetenskap (50%)

Fakta

 • Tidsbegränsad anställning
 • Deltid
 • Ansök senast: 12 december 2018

Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, är världens äldsta idrottshögskola. Lärosätet ligger vid Stockholms Stadion och är Sveriges främsta kunskapscentrum för idrott, fysisk aktivitet och hälsa. Här utbildas lärare i idrott och hälsa, tränare, hälsopedagoger, sport managers, idrottsvetare och forskare. GIH bedriver idrottsvetenskaplig forskning, ofta i nära samarbete med andra lärosäten och intressenter i samhället, på både nationell och internationell nivå. GIH har idag 140 medarbetare och cirka 1 000 studenter.

Stockholm, Stockholms län

Ref: GIH 2018/564

Ämnesbeskrivning

Idrottsvetenskap är ett flervetenskapligt ämne som tar sin utgångspunkt i idrottsliga praktiker som belyses utifrån humanistiska och samhällsvetenskapliga respektive medicinska och naturvetenskapliga perspektiv. Vid GIH är näringsfysiologi ett viktigt kunskapsområde, såväl forsknings-, utbildnings- som samverkansmässigt. Vid GIH förekommer undervisning och forskning inom de humanbiologiska, humanistiska och samhällsvetenskapliga kunskapsfälten. Vid GIH finns Laboratoriet för biomekanik och motorisk kontroll (BMC), Åstrandlaboratoriet (ÅL) och Laboratoriet för tillämpad idrottsvetenskap (LTIV).

Arbetsuppgifter 

I arbetsuppgifterna ingår främst forskning och forskarutbildning inom näringsfysiologi. Undervisning och handledning på grund- och avancerad nivå och samverkan med det omgivande samhället kan även ingå i en begränsad omfattning. Innehavaren förväntas även i en begränsad omfattning utföra vissa andra arbetsuppgifter såsom administrativa uppgifter, interna och externa förtroendeuppdrag samt ämnesrepresentation. Innehavaren av tjänsten förutsätts ha mycket goda metodologiska kunskaper inom biokemiska analyser då arbetsuppgifter som är förenade med att vara Laboratorieföreståndare för Åstrandslaboratoriet ingår i tjänsten.

Behörighetskrav

Behörig att anställas är den som har:

 • vetenskaplig samt pedagogisk skicklighet inom ämnesområdet för anställningen,
 • förmåga att samarbeta samt den förmåga och lämplighet i övrigt som behövs för anställningen vilket bland annat beskrivs i GIH:s medarbetarskapspolicy.

Bedömningsgrunder

För denna anställning har följande bedömningsgrunder fastställts:

 • Mycket stor vikt läggs vid vetenskaplig skicklighet inom näringsfysiologi med inriktning mot idrottsvetenskap,
 • Mycket stor vikt läggs vid pedagisk skicklighet inom näringsfysiologi med inriktning mot idrottsvetenskap,
 • Stor vikt läggs vid goda metodologiska kunskaper inom biokemiska analyser, 
 • Vikt läggs vid personlig lämplighet för anställningen, d.v.s. samarbetsförmåga och den förmåga som i övrigt behövs för att kunna fullgöra anställningen väl,
 • Vikt läggs vid administrativ och annan skicklighet som är av betydelse med hänsyn till ämnesinnehåll och arbetsuppgifter,
 • Vikt läggs vid god förmåga att utrycka sig i tal och skrift på engelska.

Varaktighet/Arbetstid

Anställningen är en tidsbegränsad anställning tom 30 Juni 2019. Tillträde sker den 1 januari 2019 eller enligt överenskommelse.

Sysselsättningsgraden motsvarar 50 % av heltid. 

Lön

Individuell lönesättning tillämpas.

Ansökningsförfarande

Du ansöker via vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen. Handlingar bifogas elektroniskt och ska vara i word- eller pdf-format. Ansökan ska innefatta följande handlingar:

 • sammanställning av utbildningar, anställningar, pedagogiska, vetenskapliga och administrativa meriter samt ledningsuppdrag (CV),
 • kortfattad skriftlig redogörelse för vetenskaplig och annan verksamhet, inklusive förteckning över publicerade vetenskapliga artiklar,
 • ett urval av åberopade vetenskapliga artiklar enligt förteckningen ovan (högst 5)

Ansökan ska vara GIH tillhanda senast den 12 december 2018.

Åberopade meriter ska kunna intygas vid anmodan. GIH verkar för mångfald och jämställdhet inom samtliga anställningskategorier. Vi ser därför gärna sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.