Högskoleadjunkt i idrottsvetenskap, inriktning idrottslära, gymnastik och VFU, verksamhetsförlagd utbildning (100%)

Fakta

 • Tidsbegränsad anställning
 • Heltid
 • Ansök senast: 16 december 2018

Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, är världens äldsta idrottshögskola. Lärosätet ligger vid Stockholms Stadion och är Sveriges främsta kunskapscentrum för idrott, fysisk aktivitet och hälsa. Här utbildas lärare i idrott och hälsa, tränare, hälsopedagoger, sport managers, idrottsvetare och forskare. GIH bedriver idrottsvetenskaplig forskning, ofta i nära samarbete med andra lärosäten och intressenter i samhället, på både nationell och internationell nivå. GIH har idag 140 medarbetare och cirka 1 000 studenter.

Stockholm, Stockholms län

Ref: GIH 2018/559

Ämnesbeskrivning

Idrottsvetenskap är ett flervetenskapligt ämne som tar sin utgångspunkt i idrottsliga praktiker som belyses utifrån humanistiska och samhällsvetenskapliga respektive medicinska och naturvetenskapliga perspektiv. Vid GIH förekommer undervisning och forskning inom de humanbiologiska, humanistiska och samhällsvetenskapliga kunskapsfälten, fördelade på tre övergripande inriktningar (enheter): prestation och träning, fysisk aktivitet och hälsa respektive kultur och lärande. Vid GIH finns Laboratoriet för biomekanik och motorisk kontroll (BMC), Åstrandlaboratoriet (ÅL) och Laboratoriet för tillämpad idrottsvetenskap (LTIV).

Idrottslära är den utövande och praktiska idrotten med fokus på såväl didaktiska, tekniska, metodiska och estetiska lärprocesser. Idrottslära struktureras på GIH i en modell baserad på olika rörelsekulturers idéer och inre sammanhang där samspelet mellan individ och utövande av idrott är en förutsättning för förståelse och lärande.

GIH är ett litet lärosäte med starkt varumärke som attraherar olika samverkanspartners och finansiärer. Mellan ledning och verksamhet är det korta kommunikations- och beslutsvägar. Som medarbetare får du möjlighet att arbeta i en bred roll tillsammans med engagerade kollegor med olika bakgrund och professioner. GIH är ett lärosäte som värnar om att ge plats för kvalitet, engagemang och nytänkande.

Arbetsuppgifter 

I anställningen ingår undervisning, handledning och kursutveckling, på grund- och avancerad nivå. Huvudsakligt fokus för undervisningen i denna tjänst är  gymnastik, allsidig motorisk träning samt VFU, verksamhetsförlagd utbildning. Inom grundutbildningen sker undervisningen i huvudsak på svenska.

Behörighetskrav

Behörig att anställas är den som har:

 • avlagt lärarexamen samt varit verksam som lärare i idrott och hälsa i minst tre år.
 • visat pedagogisk skicklighet
 • har förmåga att samarbeta samt den förmåga och lämplighet i övrigt som behövs för anställningen vilket bland annat beskrivs i GIH:s medarbetarskapspolicy.

Bedömningsgrunder

För denna anställning har följande bedömningsgrunder fastställts:

 • Mycket stor vikt läggs vid dokumenterad pedagogisk skicklighet och erfarenhet av undervisning samt forsknings- och utvecklingsarbete med relevans för anställningens inriktning,
 • Mycket stor vikt läggs vid djupa ämneskunskaper i gymnastik samt dokumenterad pedagogisk skicklighet och erfarenhet av undervisning med relevans för ämnesområdet och anställningens inriktning,
 • Mycket stor vikt fästs vid personlig lämplighet för anställningen, det vill säga den förmåga som i övrigt behövs för att kunna fullgöra anställningen väl, såsom samarbetsförmåga och förmåga till långsiktigt engagemang och eget ansvar,
 • Stor vikt läggs vid administrativ skicklighet som är av betydelse för de arbetsuppgifter som ingår i anställningen,
 • Vikt läggs vid god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska.

Varaktighet/Arbetstid

Anställningen är en tidsbegränsad anställning som beräknas pågå i fem månader, dock längst till och med 30 juni 2019. Tillträde den 14 januari 2019 eller enligt överenskommelse. Sysselsättningsgraden motsvarar 100% av heltid. 

Lön

Individuell lönesättning tillämpas.

Ansökningsförfarande

Du ansöker via vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen. Handlingar bifogas elektroniskt och ska vara i word- eller pdf-format. Ansökan ska innefatta följande handlingar:

 • sammanställning av utbildningar, anställningar, pedagogiska, vetenskapliga och administrativa meriter (CV)
 • kortfattad skriftlig redogörelse för vetenskaplig, pedagogisk och annan verksamhet.

Ansökan ska vara GIH tillhanda senast den 16 december 2018

 

Åberopade meriter ska kunna intygas vid anmodan. GIH verkar för mångfald och jämställdhet inom samtliga anställningskategorier. Vi ser därför gärna sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.