Projektassistent (40 %)

Fakta

 • Tidsbegränsad anställning
 • Deltid
 • Ansök senast: 12 december 2018

Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, är världens äldsta idrottshögskola. Lärosätet ligger vid Stockholms Stadion och är Sveriges främsta kunskapscentrum för idrott, fysisk aktivitet och hälsa. Här utbildas lärare i idrott och hälsa, tränare, hälsopedagoger, sport managers, idrottsvetare och forskare. GIH bedriver idrottsvetenskaplig forskning, ofta i nära samarbete med andra lärosäten och intressenter i samhället, på både nationell och internationell nivå. GIH har idag 140 medarbetare och cirka 1 000 studenter.

Stockholm, Stockholms län

Ref: GIH 2018/548

Ämnesbeskrivning

Idrottsvetenskap är ett flervetenskapligt ämne som tar sin utgångspunkt i idrottsliga praktiker som belyses utifrån humanistiska och samhällsvetenskapliga respektive medicinska och naturvetenskapliga perspektiv. Vid GIH förekommer undervisning och forskning inom de humanbiologiska, humanistiska och samhällsvetenskapliga kunskapsfälten, fördelade på tre övergripande inriktningar (enheter): prestation och träning, fysisk aktivitet och hälsa respektive kultur och lärande.  Vid GIH finns Laboratoriet för biomekanik och motorisk kontroll (BMC), Åstrandlaboratoriet (ÅL) och Laboratoriet för tillämpad idrottsvetenskap (LTIV).

HPI-gruppen på GIH har som övergripande syfte att generera kunskap kring fysisk aktivitet, prestationsförmåga och andra levnadsvanor i den svenska arbetsföra befolkningen utifrån en stor, befintlig databas av hälsoprofilbedömningar. Gruppen har fått ett anslag från FORTE för att specifikt studera förändring och betydelse av stillasittande och kondition i denna kohort i ett 30-årsperspektivLäs mer om HPI-gruppen här.

Arbetsuppgifter 
I arbetsuppgifterna ingår analys av insamlad data avseende kondition och stillasittande i en befintlig databas. Innehavaren av denna tjänst har två huvudsakliga ansvarsområden, där det ena innebär ansvar för att värdera validiteten av resultat från mätningar av kondition samt analysera hur dessa kan jämföras mellan olika grupper och över tid. Det andra ansvarsområdet är att språkligt granska de vetenskapliga engelska manuskript som HPI-gruppen producerar under anställningsperioden i syfte att säkerställa hög och korrekt vetenskaplighet på engelska. Därtill ingår att, i samarbete med övriga medarbetare i gruppen, analysera och sammanställa resultaten för publikation av desamma. 

Behörighetskrav

Behörig att anställas är den som har avlagt doktorsexamen i idrottsvetenskap eller motsvarande område under de senaste 5 åren.

Bedömningsgrunder

För denna anställning har följande bedömningsgrunder fastställts:

 • Mycket stor vikt läggs vid vetenskaplig skicklighet och tidigare metodologiskt arbete med att mäta syreupptagning och estimering av kondition.
 • Mycket stor vikt läggs vid dokumenterad förmåga att granska respektive framställa text på engelska av hög vetenskaplig kvalitet,
 • Mycket stor vikt läggs vid god samarbetsförmåga och personlig lämplighet för anställningen; såsom att vara nogrann, självgående och analytisk,
 • Stor vikt läggs vid tidigare arbete med att bearbeta enkätdata i större databaser,
 • Stor vikt läggs vid administrativ skicklighet som är av betydelse för de arbetsuppgifter som ingår i anställningen,
 • Vikt läggs vid förmåga att samverka med det omgivande samhället, såsom att kommunicera resultat med externa intressenter.

Varaktighet/Arbetstid

Tidsbegränsad anställning motsvarande 40 % av heltid under 12 månader med start den 21 januari 2019, eller enligt överenskommelse.

Lön

Individuell lönesättning tillämpas. 

Ansökningsförfarande

Du ansöker via vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen. Handlingar bifogas elektroniskt och ska vara i word- eller pdf-format. Ansökan ska innefatta följande handlingar:

 • en sammanställning av utbildningar, anställningar och vetenskapliga meriter (CV)
 • kortfattad skriftlig redogörelse för din lämplighet för tjänsten (personligt brev)
 • dokumentation som styrker din förmåga att granska respektive framställa text på engelska av hög vetenskaplig kvalitet.

Ansökan ska vara GIH tillhanda senast den 12 december 2018.

Åberopade meriter ska kunna intygas vid anmodan. GIH verkar för mångfald och jämställdhet inom samtliga anställningskategorier. Vi ser därför gärna sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.