Lediga anställningar

Vill du jobba på GIH? Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, är världens äldsta idrottshögskola.

Larare_samtalar_med_studentLärosätet ligger vid Stockholms Stadion och är Sveriges främsta kunskapscentrum för idrott, fysisk aktivitet och hälsa.

Här utbildas lärare i idrott och hälsa, tränare, hälsopedagoger, sport managers, idrottsvetare och forskare.

GIH bedriver idrottsvetenskaplig forskning, ofta i nära samarbete med andra lärosäten och intressenter i samhället, på både nationell och internationell nivå.

GIH har idag 140 medarbetare och cirka 1 000 studenter. GIH verkar för mångfald och jämställdhet inom samtliga anställningskategorier. Vi ser därför gärna sökande med olika bakgrund och erfarenheter.

Bevaka lediga anställningar på GIH

Lediga anställningar vid GIH

Lediga anställningar

Projektassistent Friskvårdslotsmottagningen (40 %)

 • Tidsbegränsad anställning
 • Deltid
 • Ansök senast 12 december 2019

Projektassistent till forskningsprojekt och laboratoriearbete (100%)

 • Tidsbegränsad anställning
 • Heltid
 • Ansök senast 16 december 2019

Biträdande lektor i utbildningsvetenskap, inriktning specialpedagogik (50 %)

 • Tidsbegränsad anställning
 • Heltid
 • Ansök senast 17 december 2019

Högskoleadjunkt i idrottsvetenskap, inriktning idrottslära, särskilt gymnastik (100 %)

 • Tillsvidareanställning
 • Heltid
 • Ansök senast 17 december 2019

Högskolelektor i idrottsvetenskap, inriktning rörelselära (100%)

 • Tillsvidareanställning
 • Heltid
 • Ansök senast 17 december 2019

Biträdande lektor i idrottsvetenskap, inriktning molekylär muskelfysiologi och nutrition (100%)

 • Tidsbegränsad anställning
 • Heltid
 • Ansök senast 17 december 2019

Högskolelektor i utbildningsvetenskap (100%)

 • Tillsvidareanställning
 • Heltid
 • Ansök senast 17 december 2019

Högskolelektor i idrottsvetenskap, inriktning sport management (100 %)

 • Tillsvidareanställning
 • Heltid
 • Ansök senast 17 december 2019

Projektassistent till forskningsprojekt om rörelse, hälsa och miljö (100 %)

 • Tidsbegränsad anställning
 • Deltid
 • Ansök senast 18 december 2019

Högskoleadjunkt i idrottsvetenskap, inriktning utbildningsvetenskap, genus och jämställdhet, (25 %)

 • Tidsbegränsad anställning
 • Deltid
 • Ansök senast 19 december 2019