Konferens om fysisk aktivitet som prevention och behandling av sjukdomar

Tid: 29 nov kl 08:30 - 17:00, 2019

Plats: GIH:s aula, Lidingövägen 1 bakom Stadion

Under fredagen den 29 november är det en heldagskonferens vid GIH. Här kan du lära om hur fysisk aktivitet kan lindra sjukdomar som måttlig depression, migrän och kranskärlssjukdom. Du får även kunskap i hur den påverkar vår biologi, kognition, hjärna och hälsa samt effekter och mekanismer i olika vävnader. Föreläsningsserien avslutas med hur överviktiga kan hjälpas till en bättre hälsa.

Program för dagen

Klockan 08.30-09.15
Fysisk aktivitet är lika bra som samtalsterapi eller läkemedel vid mild till måttlig depression och fysisk aktivitet vid ångestsyndrom.
Eva Andersson, docent, läkare, idrottslärare, lektor vid GIH och Institutionen för neurovetenskap, KI.

Klockan 09.15-10.30
Sömn, fysisk aktivitet och hälsa.
Forskningen berör hur sömn och sjukdom i det moderna samhället påverkar vår biologi, kognition, hjärna och hälsa.
John Axelsson, professor vid Institutionen för klinisk neurovetenskap, KI, och Stressforskningsinstitutet, Stockholms universitet.

Fika

Klockan 11.00-11.45
Bedöma och utvärdera fysisk aktivitet.
Maria Hagströmer, docent, fysioterapeut, lektor vid Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, sektionen för fysioterapi, KI och KS, samt Institutionen för hälsofrämjande vetenskap, Sophiahemmet högskola, Stockholm.

Klockan 11.45-12.30
Uppdatering av FYSS, engelsk version för EU, i regi av YFA (Yrkesföreningar för fysisk aktivitet), samt Starkt samband mellan objektivt mätt fysisk aktivitet på måttlig intensitet och hjärtkärlsjukdom efter 15 år.
Ing-Mari Dohrn, Med dr, fysioterapeut, YFA-ordförande vid Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, and Aging Research Center, KI.

Lunch

Klockan 13.30-14.15
Fysisk aktivitet – effekter och mekanismer i olika vävnader.
Carl Johan Sundberg, professor vid Institutionen för fysiologi och farmakologi, KI.

Klockan 14.15-15.00
Fysisk aktivitet vid migrän.
Emma Varkey, Med dr, fysioterapeut vid Institutionen för neuro­vetenskap och fysiologi, sektionen för hälsa och rehabilitering, Göteborgs universitet.

Klockan 15.15-16.15
Fysisk aktivitet och fysisk träning vid kranskärlssjukdom, kronisk hjärtsvikt och rytmrubbningar.
Åsa Cider, Med dr, fysioterapeut vid Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, Göteborgs universitet, samt Arbetsterapi och fysioterapi, Sahlgrenska universitetssjukhuset.

Klockan 16.15-16.55
Slutbantat: Hur man kan hjälpa överviktiga individer till en bättre hälsa.
Erik Hemmingsson, docent, hälsopedagog och överviktsforskare vid GIH, författare till den nyutkomna boken "Slutbantat: förstå din kropp och få en vikt som håller livet ut".

Läs inbjudan som kan laddas ner i pdf.

Svensk Förening För Fysisk Aktivitet och Idrottsmedicin, SFAIM, arrangerar konferensen.

Klicka här för att anmäla dig till konferensen.