Disputation Jane Salier Eriksson

Tid: 28 sep kl 09:00 - 12:00, 2018

Plats: Aulan, GIH

Fredagen den 28 september 2018 klockan 09:00 disputerar Jane Salier Eriksson i idrottsvetenskap. Avhandlingens titel är "Hjärtfrekvensmetoden för beräkning av syreupptagning under gång- och cykelpendling. Utvärderingar baserade på reproducerbarhets- och validitetsstudier av hjärtfrekvensmetoden och ett bärbart metaboliskt system".

Avhandlingen handlar om metodologiska utmaningar vid mätning eller uppskattning av syreupptagning vid gång- och cykelpendling som utvärderas med ett bärbart metaboliskt system och en metod som använder relationen mellan hjärtfrekvens och syreupptagning.

Opponent är professor Jostein Hallén, Norges Idrottshögskola.

Huvudhandledare är Professor Peter Schantz, GIH, och bihandledare är docent Hans Rosdahl, GIH.

Betygsnämnden består av:

  • Professor Eva Jansson, Karolinska Institutet
  • Professor Ulf Ekelund, Norges Idrottshögskola
  • Docent Filip Larsen, GIH

Läs mer om avhandlingen

Alla som är intresserade är hjärtligt välkomna!